Nakon sastanka
54

PROI: Interes mladih u BiH stvara uslove za unaprijeđenje zakona u našoj državi

S. Š.
Udruženje PROI održalo sastanak sa politčkim strankama u BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Udruženje PROI održalo sastanak sa politčkim strankama u BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Zagovarački odbor mladih pri PROI-u jučer je u prostorijama Ekonomskog fakulteta UNSA ugostio predstavnike političkih stranaka u BiH, sve sa ciljem uspostavljanja mehanizama saradnje za zajedničko djelovanje na unapređenju zakona u našoj državi.

Dijalogu sa mladima odazvalo se pet predstavnika ispred četiri političke opcije, dok su sastanci sa predstavnicima ostalih političkih partija planirani u narednom periodu.

Razgovaralo se o mogućnostima zajedničkog djelovanja po pitanju stvaranja povoljnijih uslova za pristupanje BiH Evropskoj uniji, stavljajući fokus na finaliziranje procesa usvajanja ključnih zakona naglašenih u okviru 14. prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Uspostavljena struktura zagovaračkog odbora mladih, zagovaračko iskustvo tokom procesa usvajanja zakona o kontroli duhana u FBiH, iskustvo u provođenju javnih kampanja i ogromna želja i interes mladih pruža ogromni potencijal za unapređenje zakona u BiH.

"Svjesni smo koliko trenutna situacija u Evropi i svijetu urgira važnost ulaganja maksimalnih napora za pristupanje BiH Evropskoj uniji, što se u prethodnom periodu pokazalo da nije moguće bez snažnog zagovaračkog pristupa. Naše djelovanje je političko, ali ne i stranačko, te će i naše zalaganje kroz procese zagovaranja biti isključivo u interesu građana i građanki BiH", saopćili su iz PROI-ja.

Dodali su kako vjeruju da imaju kreativne pristupe rješavanju problema.

"Odluke koje se donose danas definišu našu budućnost, ne želimo dopustiti da naši omladinski potencijali grade tuđa društva, kada je naša država ta kojoj je to prijeko potrebno", izjavili su iz zagovaračkog odbora mladih.

O potencijalu mladih i njihovom interesu za zagovaranje efikasnih zakonodavnih rješenja govori i uspješno zagovaranje za usvajanje zakona o kontroli duhana u FBiH, koji je usvojen velikom većinom na 10. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.