|

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Najdan Mlađenović i drugi

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Najdan Mlađenović i drugi
0
F
FENA
22.12.2014. u 15:47
1
komentara
0

dijeljenja
Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Najdan Mlađenović i drugi Foto: Arhiv/Klix.ba
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine 10. decembra otpremilo je drugostepenu presudu od 21. oktobra 2014. godine kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Najdana Mlađenovića te je potvrđena presuda Suda BiH od 4. marta, saopćeno je danas iz Suda BiH.
Prvostepenom presudom Suda BiH prvooptuženi Najdan Mlađenović oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona SFR Jugoslavije, u vezi sa članom 22. istog zakona, za koje krivično djelo je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci. Drugooptuženi Savo Živković oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke e) i k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

Optuženom Najdanu Mlađenoviću u izrečenu kaznu uračunato je vrijeme provedeno u pritvoru.

Kako je saopćeno, na osnovu člana 188. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 300 KM, na ime sudskog paušala, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Istom presudom optuženi Najdan Mlađenović po određenim tačkama optužnice oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), d), e), i), f) i k), Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. istog Zakona.

Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu na presudu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povreda krivičnog zakona i odluke o krivičnopravnoj sankciji sa prijedlogom da Apelaciono vijeće uvaži žalbu kao osnovanu i da pobijanu presudu ukine i odredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem ili da pobijanu presudu preinači, nakon čega da optužene Najdana Mlađenovića i Savu Živkovića oglasi krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), d), e), i), f) i k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog zakona i da im se izrekne kazna zatvora u skladu sa zakonom.

Branilac optuženog Mlađenovića izjavio je žalbu zbog bitnih povreda krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnopravnoj sankciji sa prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH istu uvaži, pobijanu presudu potvrdi u oslobađajućem dijelu, ukine u osuđujućem dijelu radi postojanja apsolutno bitnih povreda krivičnog postupka i naredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Suda BiH ili uvaži navode ove odbrane o pogrešnoj primjeni materijalnog prava na ispravno utvrđeno činjenično stanje i pobijanu presudu u osuđujućem dijelu preinači na način da optuženog Mlađenovića oslobodi optužbe, primjenjujući načelo in dubio pro reo na izvedene dokaze.

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu 21. oktobra na kojoj su Tužilaštvo i branioci ostali kod pismeno iznijetih žalbenih razloga i prijedloga. Apelaciono vijeće je ispitalo žalbe u granicama žalbenih navoda, te utvrdilo da je prvostepeni sud donio pravilnu i zakonitu odluku, dok su žalbeni prigovori Tužilaštva i branioca optuženog Najdana Mlađenovića ocijenjeni neosnovanim, navedeno je u saopćenju.
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...