|

Potvrđena presuda u predmetu Šemdudin Hodžić i drugi

Potvrđena presuda u predmetu Šemdudin Hodžić i drugi
0
F
FENA
18.11.2014. u 17:19
1
komentara
0

dijeljenja
Potvrđena presuda u predmetu Šemdudin Hodžić i drugi Foto: Arhiv/Klix.ba
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je drugostepenu presudu od 10. septembra 2014. godine kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženih Šemsudina Hodžića i Admira Kovačevića te je potvrđena presuda Suda BiH od 22. aprila 2014. godine.
Prvostepenom presudom Suda BiH Šemsudin Hodžić oglašen je krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom teška krađa u vezi s krivičnim djelom prikrivanja.

Admir Kovačević je oglašen krivim pod određenim tačkama izreke presude za krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom teška krađa.

S tim u vezi Sud je optuženog Šemsudina Hodžića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina, a optuženog Admira Kovačevića na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Istom presudom optuženi Vladimir Lizdek je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom teška krađa.

Od optuženih Hodžića i Kovačevića su oduzeti predmeti počinjenja krivičnog djela, kao i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela i to, od optuženog Šemsudina Hodžića u iznosu od 17.700 KM i od optuženog Admira Kovačević u iznosu od 1.400 KM.

Sud je obavezao optužene Šemsudina Hodžića i Admira Kovačevića da nadoknade troškove krivičnog postupka.

Optuženi Šemsudin Hodžić je po određenim tačkama oslobođen optužbi za krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom sprječavanje dokazivanja, te za krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom teška krađa.

U odnosu na tačku 46. optužnice, Sud je odbio optužbu da je optuženi Šemsudin Hodžić počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom teška krađa.

U odnosu na oslobađajući i odbijajući dio presude, optuženi je oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu na presudu zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke o krivičnopravnim sankcijama, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u pogledu optuženog Lizdek Vladimira preinači prvostepenu presudu te izrekne presudu kojom se osuđeni oglašava krivim za krivično djelo iz optužnice i izmijenjene optužnice, te da mu u granicama propisane kazne izrekne kaznu zatvora, a da u pogledu optuženih Hodžić Šemsudina i Kovačević Admira preinači prvostepenu presudu u pogledu odluke o kazni zatvora kojom će Hodžiću izreći kaznu zatvora u trajanju od najmanje 15 godina, a Kovačević Admiru kaznu zatvora u trajanju od najmanje sedam godina.

Optuženi Šemsudin Hodžić i Admir Kovačević, putem zajedničkog branioca su žalbe izjavili zbog bitnih povreda krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke o krivičnopravnoj sankciji sa identičnim prijedlozima da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu, te pobijanu presudu ukine u osuđujućem dijelu zbog postojanja apsolutno bitnih povreda krivičnog postupka, istu potvrdi u oslobađajućem, odbijajućem dijelu i naredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Suda BiH ili da osporenu presudu preinači i odbije optužbu ili da žalbu uvaži, osporenu presudu preinači i optužene oslobodi optužbe ili ih na osnovu utvrđenih i potkrijepljenih dokaza oglasi krivim, te osudi na zatvorsku kaznu adekvatnu izrečenim kaznama saoptuženim licima u ovom predmetu.

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu 10. septembra 2014. godine na kojoj su Tužilaštvo i branioci ostali kod pismeno iznijetih žalbenih razloga i prijedloga.

Apelaciono vijeće je ispitalo žalbu u granicama žalbenih navoda, te je donijelo odluku, saopćeno je iz Suda BiH.
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...