|

Održana sjednica Predsjedništva BiH

Održana sjednica Predsjedništva BiH
0
F
FENA
21.1.2014. u 16:32
21
komentara
0

dijeljenja
Održana sjednica Predsjedništva BiH
Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke da se upute pozivna pisma predsjedniku Republike Francuske Francoisu Hollandu, predsjedniku Republike Slovenije Borutu Pahoru, predsjedniku Republike Austrije Heinzu Fischeru i poglavaru Vatikana papi Franji da posjete Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv generalnog sekretara NATO-a za održavanje sastanka Sjevernoatlantskog vijeća NATO ( NAC) i Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost Ambasadi Republike Kolumbije u Saveznoj Republici Njemačkoj da nerezidentno pokriva Bosnu i Hercegovinu.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Peru o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih ili specijalnih pasoša i Odluku o prihvatanju Nota Sporazuma za grant pomoć Vlade Japana između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana za nabavku meteorološke, medicinske i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju informaciju o posjeti delegacije Ministarstva odbrane BiH Ministarstvu odbrane i Vojsci Republike Srbije, od 20 do 22. novembra 2013. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Amandmana 4 na Sporazum o finansiranju Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) od 27. 2. 2006. – Program stambenog kreditiranja i program za kreditiranje malih i srednjih preduzeća između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH i Kredititanstalf fur Wiederaufbau (KfW), Odluku o prihvatanju Dopune broj 1 Sporazuma o finansiranju o državnom programu za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA komponente za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2012. godinu, Odluku o prihvatanju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u pogledu prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć za 2013. godinu.

Predsjedništvo je, također, donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o Prvom amandmanu na Kreditni sporazum sklopljen 25.10. 2011. godine za finansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije u općini Čelić između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora („Zajmoprimac“), i UniCredit Bank Austria AG, Austria („Banka“), Odluku o prihvatanju Sporazuma o grantu GEF-a (Projekat održivog upravljanja šumama i krajolikom) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi Agencije za implementaciju Fonda za globalni okoliš i Odluku o prihvatanju Programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije od 2014-2016. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciji o radnim odnosima (Javne službe) broj 151, iz 1978. godine, Međunarodne organizacije rada i Odluku o pristupanju Konvenciji o kolektivnom pregovaranju, broj 154, iz 1981. godine, Međunarodne organizacije rada. Donesene su i odluke o prihvatanju pristupanja Republike Singapur, Republike Azerbejdžan i Republike Ermenije u članstvo Haaške konferencije za međunarodno privatno pravo.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Bilateralnog ugovora uz Evropsku konvenciju o izručenju od 13.12.1957. godine radi olakšanja i proširenja njene primjene između Bosne i Hercegovine i Republike Italije i Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Trećem dodatnom protokolu uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji.

Donesene su i odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja: ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Kazahstan, ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Belgije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Holandije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka.

Također, donesene su odluke o pokretanju postupkaza vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Francuske o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Portugal o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o grobovima žrtava rata, te dodatnog protokola 4 Sporazumu o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Gruzije i Odluku o prihvatanju Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije, Delegacije Evropske komisije u BiH i Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Donesene su i odluke o promjeni potpisnika Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Njemačke o obostranoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka i Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke o zaštiti razmijenjenih tajnih podataka.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji: Protokola o načinu razmjene informacija i podataka između Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske, Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kneževine Lihtenštajn o readmisiji osoba koje borave bez dozvole i Protokola o sprovođenju uz Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kneževine Lihtenštajn o readmisiji osoba koje borave bez dozvole, Trećeg amandmana na Kreditni sporazum od 31. maja 2010. godine (Projekat „Bolnica Bijeljina“) sklopljen između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora kao zajmoprimac, i Raiffeisen Bank International AG kao zajmodavac, Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom za stambeno zbrinjavanje.

Donesene su i odluke o ratifikaciji: Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi sa prekograničnim programom Bosna i Hercegovina - Crna Gora u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2012. godinu, Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u pogledu prekograničnog programa Bosna i Hercegovina - Srbija u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2012. godinu, Dopune br. 2 Sporazuma o finansiranju u vezi s državnim programom za Bosnu i Hercegovinu-dio II u okviru IPA–komponenta pomoći u tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2010. godini, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2011. godini.
Prijavi grešku


Komentari (21)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...