{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Nenadmašna zbirka kulturnih spomenika u Stocu koje je potrebno zaštititi

28.2.2017. u 13:20
268
29
Nenadmašna zbirka kulturnih spomenika u Stocu koje je potrebno zaštititi
268
Stolac, drevni grad na rijeci Bregavi, po mnogima je najbogatija naša sredina po pitanju kulturno-historijskih spomenika. U Stocu se između ostalog nalazi i pećina Badanj, sa najstarijim spomenikom umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Crtež konja napadnutog strelicama ugraviran u stijenu datira iz perioda od 13.000 godina prije nove ere. Od tada do današnjih dana Stolac je skupio nisku spomeničkih bisera kakvu vjerovatno nema niti jedna druga naša sredina.
Analizu stanja spomeničke baštine u Stocu počeli smo u kantonalnoj turističkoj zajednici, instituciji koja bi trebala živjeti od samih tih spomenika ugrađujući ih u turističku ponudu ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Prioritet su Stari grad i pristupna komunikacija za DaorsonIz Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, zamjenik direktora Semir Temim rekao nam je da ta institucija nema novaca da sama obnavlja kulturno-historijske spomenike, ali da kad se objekat stavi u funkciju, turistička zajednica učini ostatak posla.

"Mi objekte obilježimo, obilježimo pristupne ceste, stavimo ih na naše rute i marketinški promoviramo, sve ono što smatramo da ima turistički potencijal, a takvih lokacija u Stocu je zaista mnogo. U narednom periodu po našem mišljenju prioritet bi bio uložiti još više u Stari grad, te zaista sjajan još uvijek skoro turistički neiskorišten prostor drevnog Daorsona. Za Daorson bi bilo neophodno urediti prije svega pristupnu cestu jer bez dobre komunikacije ne možemo govoriti ozbiljnijem turističkom proizvodu", kazao je Temim.

Kantonalna vlada i njenje institucije nemaju ništa sa obnovom spomenika u StocuOvim povodom obratili smo se i nadležnima u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su nam saopštili informaciju koju nismo očekivali.

"Vlada našeg kantona, kao i naš Zavod za zaštitu kulturno historijske baštine HNK nemaju ništa sa obnovom kulturno historijskih spomenika u Stocu. Prava adresa za sva slična pitanja je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u Sarajevu", kazao nam je Pero Pavlović, glasnogovornik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako su nam sugerisali iz Vlade HNK obratili smo se i na državni nivo. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u sklopu svojih redovnih aktivnosti monitoringa, prati i razmatra stanje u vezi sa nacionalnim spomenicima – stepen poduzetih mjera zaštite, ugroženost dobara nezakonitom izgradnjom, nestručnom rekonstrukcijom, neodržavanjem ili nekim drugim vidom destrukcije.

Na osnovu rezultata provedenog monitoringa, Komisija poduzima i predlaže aktivnosti nadležnim institucijama na otklanjanju i ublažavanju faktora koji ugrožavaju spomenik, odnosno izmjenu mjera zaštite ukoliko je dobro restaurirano.

Iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine saopštili su nam kakvo je trenutno stanje po pitanju spomeničke baštine u ovoj općini.

Prilikom posljednjeg monitoringa nacionalnih spomenika u Stocu, stručnjaci iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uradili su inventuru stanja. Tom prilikom Komisija je utvrdila da je u odnosu na stanje koje je bilo tokom pripreme odluka o proglašenju, veliki broj dobara obnovljen u skladu sa mjerama zaštite, i da je ostalo samo nekoliko dobara koja nisu restaurirana, a to su prije svega Mekteb ibtidaija, Bazeni Kupaje, Hamam u Stocu i Daorson.

Obzirom da je implementacija odluka Komisije u nadležnosti vlada entiteta, Komisija je zatražila da poduzmu sve neophodne mjere iz njihove nadležnosti s ciljem zaštite ugroženih spomenika. Bez obzira na vlasništvo, entitetske vlade su dužne osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju, rehabilitaciju nacionalnih spomenika i druge mjere potrebne za provedbu odluka Komisije.

Vlade to i čine i u svojim budžetima osiguravaju sredstva za ovu namjenu. Međutim, zbog činjenice da je veliki broj kulturnih dobara porušen, a da se ostala dobra nalaze uglavnom u lošem stanju usljed neodržavanja, nedostatak finansijskih sredstava predstavlja veliki problem.

Šest nacionalnih spomenika na području općine Stolac"Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je od svog uspostavljanja 2002. godine do danas, donijela 30 odluka, od ukupno 820 za cijelu državu, o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima sa područja Općine Stolac. Pored toga, Komisija je uspostavila Listu ugroženih nacionalnih spomenika za koje je potrebno provesti aktivnosti neophodne za njihovo spašavanje te na taj način spriječilo njihovo potpuno uništenje. Ova Lista uspostavljena je i s ciljem usmjeravanja pažnje svih nadležnih institucija kao i mogućih donatora i investitora, na one slučajeve gdje nacionalnim spomenicima prijeti nestanak. Lista ugroženih spomenika predstavlja listu prioriteta koje utvrđuje Komisija", navode dalje iz Komsije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Na Listi ugroženih spomenika, a na kojoj je 77 nacionalnih spomenika, nalaze se sljedećih šest spomenika sa područja Općine Stolac: Kompleks Ada, Historijsko područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, Historijsko područje – Stari grad Stolac, Arheološko područje – helenistički grad Daorson, Arheološka područja – Nekropole sa stećcima na lokalitetima zaselak Brdo i zaseok Perići, naselje Hodovo i Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima.

Spomenici ugroženi izgradnjom novih objekata"Ova dobra su ugrožena uglavnom usljed izgradnje novih objekata u njihovoj neposrednoj blizini, usljed neodržavanja i krađe arheoloških pokretnih nalaza", još napominju iz Komisije.

Što se tiče nacionalnih spomenika u Stocu, Komisija je u okviru IPA Adriatic prekograničnog projekta "Širenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu", uradila konzervaciju i rekonstrukciju pogona stupe na kompleksu Batan-Buzaljko mlinice sa stupom, zatim poduzela konzervatorske radove tekućeg održavanja objekta Buzaljko stupe na lokalitetu Pjene, i izradila projektnu dokumentaciju za Elezovića mlinicu u Stocu. Tokom 2015. godine delegacija Evropske komisije u suradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta implemetirala je projekat „ArchStolac“ u okviru kojeg su restaurirane mlinice i Stari grad u Stocu. Također su obnovljeni objekti Musafirhane i čaršije, kao i sve stolačke džamije.

Stećci na listi UNESCO-aStolac je jedan od najdragocjenijih historijskih centara hercegovačke regije, govori nam Lidija Mićić, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika.

"Stručnjaci su ga ocijenili kao područje sa koncentracijom najvrjednijih tragova prisustva različitih kultura u kontinuitetu od 16.000 godina. U Općini Stolac imamo 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika. Od toga 30 ima odluku, a 19 je na privremenoj listi nacionalnih spomenika. Dakle Stolac ima 49 spomenika i njihovih zona zaštite, nad kojima se primjenjuju posebne mjere zaštite dane odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika", kaže direktorica Zavoda.

Stolac je upisan na Tentativnu Listu svjetske baštine UNESCO-a, a dvije nekropolestećaka Radimlja i Boljuni su upisane na Listu UNESCO-a kao zaštićena baština svijeta, i to u sklopu zajedničke regionalne nominacije (BiH, CG, HR i SR), pod nazivom Stećci – srednjovjekovni nadgrobni spomenici.

Mićić još naglašava: "Područje Stoca je jako devastirano u periodu rata , zato kada sagledamo stanje neposredno poslije rata i danas možemo reći da je učinjeno dosta na obnovi, rekonstrukciji i rehabilitaciji kulturne baštine u ovom hercegovačkom gradu i njegovoj okolici".

Veći dio spomenika obnovljen je sredstvima dobivenim iz Budžeta Vlade FBiH, a putem Transfer za obnovu kulturne i graditeljske baštine, Federalnog ministarstva kulture i sporta u iznosu od preko 1.500.000 KM. Projektnu dokumentaciju obnove za pojedine nacionalne spomenike uradio je Zavod za zaštitu spomenika FBiH.

Vrijedan projekat ARCH - StolacProjekat obnove graditeljske baštine u Stocu, finansiran je i iz sredstava Evropske unije, i to kroz projekat pod nazivom ARCH – Stolac: Naslijeđe kao most između zajednica - Rekonstrukcija arhitektonskog naslijeđa u Stocu – Obnova i razvoj ratom razrušene zajednice. U ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine projekat je implementiralo Federalno ministarstvo kulture i sporta, nadležno entitetsko ministarstvo za kulturno-historijsko naslijeđe. Cilj projekta je da se njegovom implementacijom doprinese pomirenju različitih zajednica u Bosni i Hercegovini kroz kulturnu, društvenu i privrednu obnovu općine Stolac. Također, projekat je usmjeren na poboljšanje interkulturnog dijaloga unutar zajednice, te doprinosu procesa održivog povratka i kvalitetnog suživota žitelja Stoca.

"Zavod za zaštitu spomenika, a koji je u sklopu Ministarstva, uradio je projektnu i pripremio tendersku dokumentaciju. Ovim projektom obuhvaćena je bila obnova i sanacija mostova-ćuprijea na rijeci Bregavi, Stari grad Vidoški - Stolac sa svojim kamenim kulama i bedemima, te tankovima za vodu, Porodična kuća Šarića u Stocu – galerija Branka Šotre koja je godinama bila centar kulturnih događanja u Stocu i mlinovi i stupe koji su nekad na rijeci Bregavi činili kičmu urbanog plana Stoca. Svi objekti su zatečeni u takvom stanju da im je prijetila opasnosti da nestanu. Uz stručni nadzor Zavoda, projekat je završen u roku i na zadovoljstvo svih aktera koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji", zaključuje Lidija Mićić direktorica Zavoda za zaštitu spomenika.

Trenutno se u Stocu, radi projekat "Kuća na Luci" za koji je Zavod uradio projektnu dokumentaciju, a sufinancira se iz sredstava Transfera za kulturnu i graditeljsku baštinu Federalnog ministarstva kulture i sporta, na koji je kao korisnik aplicirala IZ Stolac.

Evropska unija bila je vrlo aktivna u obnovi spomeničke baštine u Stocu

Delegacija Evropske unije s dosta pažnje gledala je na obnovu kulturnih spomenika u našoj zemlji.

EU je od 2008. godine za rekonstrukciju i obnovu kulturne baštine u BiH osigurala 14 miliona eura. Ova je podrška uključila rekonstrukciju Vijećnice u Novom Gradu (1 milion eura), koja je završena u maju 2013. godine, građevina kulturnog nasljeđa u Stocu (1,5 milion eura), koje su završene u septembru 2013. godine, Gradske vijećnice u Sarajevu (9 miliona eura), koja je završena 2014. godine, i tvrđave Kastel u Banjaluci (3,7 miliona eura), koja je završena 2016. godine.

"Projektom "ARCH-Stolac: Nasljeđe kao most između zajednica, obnova arhitektonskog nasljeđa u Stocu – obnova i razvoj ratom razorene zajednice" je finansirala Evropska unija sa 1,5 miliona eura. Četiri grupe objekata su obnovljene u sklopu projekta: Stari grad Stolac, mostovi na rijeci Bregavi, mlinovi na rijeci Bregavi i Šarić kuća. Projekat služi i kao primjer dobre prakse kulturne, društvene i ekonomske obnove, s ciljem doprinošenja pomirenju u Bosni i Hercegovini", kazao je za naš portal Emil Ahmagić iz Delegacije EU, koji još kaže da trenutno ne postoje naznake novih ulaganja u obnovu kulturne baštine u Stocu.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: