|

Nenadić: Za okončanje procesa povratka potrebno 1,3 milijarde KM

Nenadić: Za okončanje procesa povratka potrebno 1,3 milijarde KM
0
F
FENA
2.2.2013. u 10:39
2
komentara
0

dijeljenja
Nenadić: Za okončanje procesa povratka potrebno 1,3 milijarde KM Mario Nenadić
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine utvrdilo i u parlamentarnu proceduru uputilo Prijedlog zakona o izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama i povratnicima. Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić podsjetio je da je Vijeće ministara BiH 4. decembra 2012. godine utvrdilo Prijedlog zakona o izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama i povratnicima.
Nenadić navodi da su u Revidiranoj strategiji BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma (DMS), koju je Parlamentarna skupština BiH usvojila krajem 2010. godine, utvrđeni strateški pravci za reformu pravnog okvira kojom se omogućava pristup svim pravima iz Aneksa VII DMS.

U tom smislu, dodao je, pristupilo se izradi novog zakona kojim bi se, osim rješavanja pitanja povratka i obnove imovine i infrastrukture u svrhu pomoći raseljenim osobama u BiH, rješavala i pitanja prava na izbor drugog mjesta prebivališta i prava na naknadu štete.

"Zakonom se uređuje i obim prava i način njihovog rješavanja, institucije i procedure koje će omogućiti pristup pravu na obnovu i povratak, pravo na naknadu štete, kao način rješavanja stambenog pitanja, odnosno pristupa pravu na dom i pravu na izbor drugog mjesta prebivališta", kazao je Nenadić.

Ujedno, naveo je, ovim zakonom se uređuju i pitanja koja se odnose na nadležnost za utvrđivanje statusa raseljene osobe i povratnika, prestanak statusa, vrste pomoći, utvrđivanje korisnika i priprema projekata, sredstva za ostvarivanje prava izbjeglica iz BiH i raseljenih osoba, itd.

"Kao poseban dodatak u Revidiranoj strategiji usvojen je Okvirni program povratka izbjeglih i raseljenih osoba u BiH, te Koncept za rješavanje pitanja nadoknade štete za imovinu koja se ne može vratiti izbjeglim i raseljenim osobama u smislu pripadajućih prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma", podsjetio je Nenadić.

Po njegovim riječima, potrebna finansijska sredstva samo za provedbu plana suštinskog okončanja procesa povratka procijenjena su na 1,3 milijarde konvertibilnih maraka, od čega oko 900 miliona konvertibilnih maraka za obnovu stambenih jedinica i oko 400 miliona konvertibilnih maraka za obnovu prateće komunalne infrastrukture.

"U pravcu postizanja strateških ciljeva na obnovi i unapređenju pristupa pravima iz Aneksa VII DMS, Parlamentarna skupština BiH je dva puta raspravljala o ovim pitanjima: jednom kada je usvajan Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH i drugi put prilikom usvajanja Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uvažavajući veliki debalans između finansijskih kapaciteta i stvarnih potreba za postizanje ciljeva, u odnosu na realne proračunske mogućnosti, zaključeno je da će se BiH za predmetne namjene zadužiti u iznosu od 400 - 500 mil. KM", kazao je Nenadić.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u skladu s odgovarajućim zaključcima Parlamentarne skupštine BiH, predvodilo je različite inicijative prema donatorima i kreditorima radi osiguranja nedostajućih sredstava.

Nenadić navodi da će u narednom, petogodišnjem periodu, iz donatorskih sredstava međunarodne zajednice, te putem kreditnih zaduženja biti osigurano gotovo 10.000 trajnih stambenih rješenja za okvirno 35.000 izbjeglih i raseljenih osoba.

"Ukupna sredstva u okviru različitih programa i projekata iznose oko 460 miliona KM, od čega je iz donatorskih sredstava osigurano oko 265 miliona KM, dok se preostali iznos od oko 200 mil. KM odnosi na kreditna sredstva2, kazao je Nenadić.

Istaknuo je da su najznačajnije donacije osigurane za provedbu Regionalnog stambenog programa, u okviru kojeg se iznos od oko 101 milion eura odnosi na trajna rješenja za 5.400 porodica, sveukupno oko 14.000 raseljenih osoba i izbjeglica u BiH. Više od polovine ovog iznosa već je osigurano i rade se pripreme za početak operativne implementacije Programa.

"Kada su u pitanju kreditna sredstva, prijedlog projekta vrijednosti od oko 80 miliona eura namijenjenog za zatvaranje kolektivnih centara, podnesen je Razvojnoj banci Vijeća Evrope i ovaj kredit je također odobren.

Osigurani su i krediti OPEC-OFID u iznosu od sedam miliona eura i kredit Saudijskog razvojnog fonda u iznosu od 18 miliona američkih dolara.

Međutim, uz sva iskazana i do sada osigurana sredstva, BiH i dalje ima debalans između mogućnosti i stvarnih potreba u predmetnoj oblasti, što zahtijeva daleko aktivnije učešće svih nadležnih nivoa vlasti u BiH", navodi Nenadić.

Stoga, dodao je, važno je istaknuti da je u novom zakonu predviđeno da se sredstva za ostvarivanje prava izbjeglica iz BiH, raseljenih osoba i povratnika, u visini od najmanje dva posto od svog budžeta, sve do potpune provedbe ciljeva iz Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, osiguravaju iz proračuna na svim administrativnim razinama u BiH, što svakako dovodi do potvrdnog odgovora na pitanje da li će donošenje ovog zakona doprinijeti bržem i kvalitetnijem rješavanju problema izbjeglih i raseljenih osoba.

Na pitanje da li je predloženim zakonom definirano iz kojih sredstava će biti isplaćena naknada za imovinu koja se ne može vratiti, Nenadić je odgovorio da u odnosu na rješavanje pitanja nadoknade štete za imovinu koja se ne može vratiti izbjeglim i raseljenim osobama u smislu pripadajućih prava iz Aneksa VII, u skladu s preporukama iz Revidirane strategije, novim prijedlogom zakonskih rješenja predviđen je jedan oblik kompenzacije za imovinu koja se ne može vratiti, u obimu kojim se osigurava pravo na dom raseljenim osobama i izbjeglicama kao način rješavanja isključivo stambenog pitanja onima koji se ne mogu vratiti na prijeratne adrese prebivališta, a koji nisu do sada riješili svoje stambeno pitanje na drugi način.

"Za sada nema odgovora na zahtjeve za financijsku kompenzaciju ili neki oblik financijske naknade štete za imovinu koja se ne može vratiti", kazao je Nenadić.

Odgovarajući na pitanje koliko još izbjeglica i raseljenih osoba čeka na trajno rješavanje svog problema, te koliko sredstava je potrebno kako bi se okončao proces povratka izbjeglih i raseljenih osoba, Nenadić je kazao da, prema procjenama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, za oko 50.000 domaćinstava, sveukupno oko 160.000 izbjeglih i raseljenih osoba, potrebno je osigurati pristup pravima iz Aneksa VII DMS.

"Ukupna procijenjena potrebna sredstva za iznalaženje trajnih stambenih rješenja iznose oko 1,3 milijarde KM, uz napomenu da su iskazane samo stambene potrebe koje ne uključuju obaveze prema podnosiocima zahtjeva za finansijsku kompenzaciju", kazao je Nenadić.

Govoreći o kolektivnim centrima na području BiH te načinu rješavanja ovog problema, Nenadić je naveo da na području BiH ima oko 160 kolektivnih centara u kojima još boravi oko 2.900 porodica, odnosno oko 7.500 osoba.

"Implementacijom projekta potpore ugroženim interno raseljenim osobama u kolektivnim oblicima stanovanja, osigurat će se potpuno zatvaranje svih oblika kolektivnog zbrinjavanja u BiH, za što su osigurana sredstva iz kredita kod Razvojne banke Vijeća Europe, uz učešće BiH u visini jedne trećine ukupnog iznosa vrijednosti projekta od 80 mil. eura", kazao je Nenadić.

Nenadić je u razgovoru za Agenciju FENA naveo i aktualne informacije o Regionalnom stambenom programu i drugim programa za izbjegle i raseljene osobe.

"U toku je javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, i poziv je otvoren do 7.2.2013. godine, uz najavu da će se isti produžiti još određen period. Pripremljen je projekt za prvu fazu implementiranja. Vrši se odabir korisnika", kazao je Nenadić.

Dodao je da su projekti OPEC fonda i Saudijskog razvojnog fonda operativni i radi se na odabiru korisnika. Projekt kod CEB-a za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja je odobren i uskoro ide u realizaciju.

"Dakle, očekuju se vrlo skoro veliki radovi na terenu po svim ovim projektima i to je jedna dobra vijest za sve potencijalne korisnike iz reda povratnika i raseljenih osoba", zaključio je u razgovoru za Agenciju FENA pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadić.
Prijavi grešku


Komentari (2)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...