|

Nelegalni vrtići, upisna politika i škole za odrasle: Kakvo je stanje u obrazovanju u KS

Nelegalni vrtići, upisna politika i škole za odrasle: Kakvo je stanje u obrazovanju u KS
7
Dž. L.
17.10.2019. u 09:35
35
komentara
7

dijeljenja
Nelegalni vrtići, upisna politika i škole za odrasle: Kakvo je stanje u obrazovanju u KS Foto: N. G./Klix.ba
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo izradilo je izvještaj o stanju u oblasti obrazovanja i nauke na svim nivoima koji, kako se navodi u dokumentu, može biti osnova za provođenje svih reformskih procesa u obrazovanju.
Počevši od predškolskog obrazovanja, iz resornog kantonalnog ministarstva ističu potrebu donošenja Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KS, jer je posljednji donesen 2008. godine. Stav ministarstva jeste da je ovo jedan od prioritetnih propisa te će do kraja 2019. godine biti pripremljen prijedlog Zakona koji će biti upućen na usvajanje.

"Jedan od ključnih razloga za stavljanje prioriteta za donošenje ovog zakona je da se spriječi rad 'nelegalnih' vrtića. U Kantonu Sarajevo je veliki broj igraonica koje se registriraju kod nadležnih općinskih vlasti kao obrt, ali i udruženja 'za sport, igru' i sl. koja se registriraju u Ministarstvu pravde, a gdje se ustvari odvija
cjelodnevni boravak djece. Nadzor i kontrolu nad ovim subjektima ministarstvo ne može provoditi, niti može učestvovati u utvrđivanju uvjeta rada u svrhu davanja
odobrenja za rad. Stoga se dešava da djeca borave u neuslovnim prostorima, da je veći broj djece od propisanog pedagoškim standardima i normativima, da su djeca različitih uzrasta u jednoj grupi, da s njima radi nestručan kadar, da nemaju adekvatnu ishranu i dr. što su predškolske ustanove dužne osigurati prilikom podnošenja zahtjeva za rad, odnosno upis u Registar predškolskih ustanova Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS", navodi se, između ostalog, u izvještaju o stanju obrazovanja.

Također je istaknuto kako je potrebno staviti u funkciju što veći broj objekata JU "Djeca Sarajeva" koji su ranije bili na raspologanju, usaglasiti omjer u participaciji finansijskih sredstava potrebnih za adaptaciju objekata, uspostaviti saradnju između predškolskih ustanova i drugih organizacija i institucija koje rade s djecom i roditeljima, raditi na stručnom usavršavanju odgajatelja...

Prelazeći na osnovno obrazovanje, resorno kantonalno ministarstvo također ističe potrebu usavršavanja kadra. Važno je istaći da je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i osam nastavničkih fakulteta i akademija UNSA.

"Kvalitet odgojno-obrazovnog sistema u cjelini prvenstveno ovisi o kvalitetu nastavnog kadra. Profesionalni razvoj nastavnika je kontinuiran cjeloživotni proces koji se odvija u više faza - tokom inicijalnog obrazovanja, pripravničkog staža te kroz praksu i kontinuirano stručno usavršavanje. Obrazovne institucije trebaju planiranje stručnog usavršavanja nastavnika temeljiti na rezultatima vezanim za postignuća učenika i stvarnih potreba prakse", piše u izvještaju.

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade ističu i kako nema valjanih razloga za provođenje interne evaluacije znanja učenika, jer prouzrokuje veliki stres kod učenika, nastavnika i roditelja.

"Interna evaluacija ne doprinosi svojoj svrsi, a to je unapređenje odgojno-obrazovnog procesa. Osim toga, svakodnevno se u školama prati, vrednuje i ocjenjuje rad učenika te je stoga nepotrebno dodatno opterećenje učenika", smatraju iz Ministarstva.

Kako bi se poboljšali uvjeti boravka učenika u školama, Ministarstvo će u narednom periodu raditi na više kapitalnih projekata. Planirana je izgradnja osnovne škole na Pofalićima u saradnji s Općinom Novo Sarajevo.

Postojeća škola u Pofalićima spada u starije objekte na području općine Novo Sarajevo, a zbog izgradnje nove trase gradskog autoputa njeno postojanje nije planirano regulacionim planom, zbog čega je potrebna izgradnja nove škole na području općine Novo Sarajevo.

U toku je izgradnja osnovne škole na Šipu. Ovaj višemilionski projekt zajedničkim sredstvima finansiraju Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Općina Centar.

U dokumentu se govori i o potrebama promjene upisne politike Posebno težište je na dobijanju stvarnih, realnih podatka o broju nezaposlenih osoba, kao i stvarnih, iskazanih potreba poslodavaca u Kantonu Sarajevo.

"Nesrazmjer u postojećim podacima stvara pogrešnu, netačnu sliku o stanju na tržištu rada u Kantonu Sarajevo. Aktivnije uključivanje Privredne komore Kantona Sarajevo je neophodno, ukoliko želimo upisnu politiku uskladiti s potrebama tržišta rada. Također, neophodna je jača, intenzivnija saradnja s poslodavcima, u smislu predlaganja uvođenja zanimanja atraktivnih i potrebnih na tržištu. Ministarstvo, po pitanju upisne politike, želi napraviti značajan iskorak i u pravom smislu riječi, učenika staviti na prvo mjesto, njegove potrebe, ali omogućiti brže zapošljavanje, s naglaskom na ostanak u KS i u Bosni i Hercegovini, a ne napuštanje države i odlazak u inozemstvo. Ministarstvo planira, od naredne godine, u Budžetu osigurati sredstva ne samo za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole-deficitarna zanimanja, nego i za učenike koji pohađaju drugi i treći razred srednje škole deficitarna zanimanja", smatraju iz ministarstva.

Od 2020. godine, piše u izvještaju, u budžetu ministarstva potrebno je osigurati sredstva za stipendiranje, ne samo za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole-deficitarna zanimanja, nego i za učenike koji pohađaju drugi i treći razred srednje škole. Budžetom je potrebno osigurati i sredstva za stipendiranje talentovanih i nadarenih učenika.

Resorno kantonalno ministarstvo govori i o potrebi obrazovanja odraslih kako bi se smanjio broj funkcionalno nepismenog stanovništva u saradnji s jedinicama lokalne samouprave, a dugoročno i potpuno ukinula kategorija funkcionalno nepismenog stanovništva.

"Namjera Ministarstva je povećati budžet u dijelu koji se odnosi na realiziranje osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, a JU OŠ 'Džemaludin Čaušević' je nosilac ovih aktivnosti. Obrazovanje odraslih želimo usmjeriti ka poslodavcima i njihovom iskazivanju interesa za programe prekvalifikacija i dokvalifikacije za poznate poslodavce. S tim u vezi, aktivnosti Ministarstva će biti orijentisane ka intenzivnijoj saradnji s poslodavcima", naglašeno je u izvještaju.

Inače, u toku 2020. godine najavljeno je da će Ministarstvo imati na raspolaganju softver za monitoring i osiguranje kvaliteta u oblasti obrazovanja odraslih.

Posebna pažnja u izvještaju posvećena je djeci s teškoćama u razvoju, odnosno potrebnim strategijama za razvoj obrazovanja ove kategorije. I u ovom dijelu istaknuta je potreba stručnog osposobljavanja nastavnika, a potom i senzibilacija sve djece, učenika, njihovih roditeja i zaposlenih u školama, edukacija porodice, uključivanje djece iz osjetljivih grupa u osnovnošolski odgoj, pružanje podrške nadarenim učenicima, opremanje kabineta i učionica...

Naredni koraci Ministarstva obrazovanja KS, kada je riječ o srednjem obrazovanju, su donošenje Zakona o dualnom obrazovanju, izrada standarda zanimanja te nastavnih planova i programa u skladu sa standardima zanimanja, donošenje registra ponuđača obrazovanja, obuka mentora te unapređenje savjetodavnog rada u školama i uvođenje karijernog savjetovanja učenika.

Kroz izvještaj su obrađene i brojne druge oblasti koje se tiču obrazovne politike u KS, kao što su udžbenička politika, integracija Univerziteta u Sarajevu, odnos broja studenata i zaposlenih na UNSA, politika prema mladima u KS, informatizacija obrazovanja, unapređenje IKT infrastrukture u školama, unapređenje nastavnih programa...

Na kraju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS naglašava kako je misija osigurati kvalitetan odgoj i obrazovanje, to jeste stjecanje znanja i vještina potrebnih za život u savremenom dobu, koji će biti dostupni svima pod jednakim uvjetima i uz uvažavanje individualnih mogućnosti.

"Naučno-istraživačka djelatnost treba da predstavlja ključni faktor dugoročnog i stabilnog razvoja KS, čime će se osigurati uvjeti za prosperitetan život ljudi na tom prostoru. Kvalitetan odgoj i obrazovanje, kao i naučno-istraživačka djelatnost bitno utječu na kvalitet života svakog pojedinca u KS, na odnose u društvu i na ukupan društveni razvoj. Usvajanje kvalitetnih znanja i vještina, utemeljenih na izvrsnosti i inovativnosti, omogućava lakše prilagođavanje ekonomskim i drugim promjenama koje karakteriziraju život u 21. stoljeću, kao i unapređenje ukupnog stanja u društvu. To će se postići samo ukoliko budemo jedinstveno gradili društvo jednakih šansi za svakog", ističu iz Minitarstva.

Kompletan izvještaj o stanju u oblasti obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo možete pročitati OVDJE.
Prijavi grešku


Komentari (35)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...