Tema okruglog stola
2

Nadležni nastoje riješiti status divljih konja u Livnu i zaštititi ovaj prirodni fenomen

FENA
Foto: Marin Mamuza
Foto: Marin Mamuza
Okrugli sto na temu "Kako riješiti problem livanjskih divljih konja na magistralnim cestama?", održan je u Livnu, a na njemu je istaknuta nužnost pronalaska rješenja koja će biti usmjerena i na zaštitu konja, i vozača kao i samog staništa.

Kao prioritet učesnici su istakli rješavanje pravnog statusa divljih konja jer sve dok je neriješen on onda predstavlja prvi kamen spoticanja u pristupu bilo kojem konkretnom rješenju.

Naime, u okolini Livna ima preko 800 divljih livanjskih konja koji su postali prepoznatljiva turistička atrakcija i prirodni fenomen, ali i sveprisutan problem zbog njihovog pojavljivanja na magistralnoj cesti između Livna i Kupresa.

Preko zime dolaze na magistralnu cestu kada se prosipa so po cesti, a ljeti zbog nedostatka vode prelaze cestu tragajući za njom, što rezultira čestim prometnim nesrećama čiji se broj povećava iz godine u godinu.

Prema riječima komandanta Policijske stanice Livno Damira Marijana, u zadnjih 10 godina evidentirano je 48 saobraćanjih nesreća u kojima su uz motorna vozila učesnici bili i konji.

"U ovim nesrećama, osam osoba je dobilo lakše tjelesne povrede, a 12 konja je podleglo na mjestu događaja, a dobar dio ovih konja je naknadno podlegao usljed ozbiljnih ozljeda. Policija je donosila određene akte da se riješi problem te kritične dionice, postavljeni su i svijetleći znakovi koji upozoravaju na kretanje konja kojih se često učesnici saobraćaja ne pridržavaju i voze preko dozvoljene brzine što rezultira nesrećom", naveo je Marijan.

Smatra kako je u narednom periodu neophodno riješiti pravni status divljih konja.

"Kada se riješi pravni status tada će biti lakše donijeti određene mjere jer ćemo tek tada moći pokrenuti određene stvari i raditi na rješenjima", naglasio je Marijan.

Predstavnici turističkih agencija su na okruglom stolu naveli neka od mogućih rješenja, kao što je uvođenje rendžera koji bi vodili brigu o konjima ili povećanje broja volontera, međutim, ističu kako su preduslov za bilo kakve akcije pravna rješenja koja će omogućiti i konkretne poteze.

"Vlasnik divljih konja se mora odrediti, Grad Livno bi trebao preuzeti inicijativu u rješavanju ovog problema, odnosno iskorištavanja ovog potencijala. Divlji konji pristavljaju ogroman turistički potencijal, a novim prihodima bismo mogli pronaći određena rješenja koja nastaju zbog problema konja na cesti. A svi ovi problemi nastaju jer nema pravne regulative", istakao je Marin Mamuza iz Agencije za turistički obilazak "Continental Adventure".

Predstavnici Grada Livna su na okruglom stolu izrazili spremnost za rješavanje postojećih problema te istakli da će iskoristiti i uzeti u obzir sva mišljenja i konstruktivne prijedloge lokalne zajednice, udruženja koje se bave pitanjem zaštite konja, preduzeća i agencija koje već promovišu prepoznatljivost livanjskih divljih konja, stručnih osoba, a sve kako bi donijeli odluke koje su ostvarive, izvedive i korisne.

"Grad Livno će biti nositelj daljnjih rasprava na ovu tematiku, a želim istaći da je Gradsko Vijeće Grada Livno usvojilo Plan i program rada koji predviđa temu današnje rasprave kao točku od posebnog interesa. Stoga će gradske službe pripremiti jednu sistemsku analizu kada je u pitanju tematike zaštite divljih konja, ali i problema nesreća na magistralnim cestama. Shodno toj analizi, Službe će pripremiti odluke, smjernice i programe koje bi regulisale pitanje zaštite divljih konja", kazao je gradonačelnik Livna Darko Čondrić.

Inače, spomenuti okrugli sto održan je u organizaciji Centra civilnih inicijativa (CCI).