Turistička atrakcija
268

Grad Livno izdvaja 10 hiljada maraka za brigu o divljim konjima

G. Š.
Divlji konji na području Livna koji su zakonom zaštićeni i velika su atrakcija za domaće i strane turiste često znaju stvari i probleme na saobraćajnicama i ugrožavati svoju sigurnost kao i učesnika saobraćaja bi konačno trebali biti imati adekvatnu brigu.

Gradonačelnik Livna je objavio javni poziv za izbor pružatelja usluge brige nad livanjskim divljim konjima koji će se financirati iz budžeta Grada Livna u iznosu od 10.000 KM za 2023. godinu.

U javnom pozivu je naznačen ekonomski kod 614311 "Zaštita divljih konja", a pravo učešća imaju pravne i fizičke osobe, registrovane na području grada Livna, čija je djelatnost zaštita životinja i zaštita prirode.

Svi zainteresirani kandirati za brigu o divljim konjima u Livnu imaju mogućnost da se jave na konkurs koji je otvoren petnaest dana.

Foto: Facebook
Foto: Facebook

Livanjski divlji konji su konji koji žive na visoravni Krugu, na predjelu od Koričina do Borove glave u Livnu, te nisu izvorni divlji konji, nego su potomci domaćih konja koji su služili u poljoprivredi.

Nakon što ih je u toj ulozi potisla mehanizacija prije 50 godina 20. vijeka, ostavljeni su da žive divlje, jer više nije bilo potrebe za njima. Kako skoro pola vijeka nije postojala organizirana ljudska briga za njih od strane države, dnevno prelaze desetke kilometara da bi se nahranili i napojili.

Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, brojnim zvijerima iz obližnjih šuma, preživjeli su zahvaljujući bogatim pašnjacima. Brigu o ovim konjima kojih je prema procjenama iz 2018.godine bilo oko 800, pokušava voditi planinarsko ekološko društvo Borova Glava i grad Livno.

Od 2013. godine livanjski divlji konji su zaštićeni zakonom, te su prava turistička atrakcija i inspiracija mnogih umjetnika. Ali nerijetkom u potrazi za vodom izlaze na saobraćajnice te ugrožavaju svoju sigurnost i učesnike saobraćaja.