Obratili se u Parlamentu
261

Nacionalne manjine u BiH žele u vlast: Želimo četvrtog člana Predsjedništva

M. G.
Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH  Mujo Fafulić (Foto: T. S./Klix.ba)
(Foto: T. S./Klix.ba)
Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizovalo je u Sarajevu Prvu konferenciju nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Vijeća Mujo Fafulić rekao je na press konferenciji da je veliki značaj prisustva nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini kao integralnog dijela društvene zajednice.

"U ovim teškim ekonomskim i političkim vremenima, nacionalne manjine se bore za ravnopravnost i jednakost. Iako svi mi, kao građani BiH, imamo pravo nazivati se građanima, nemamo jednaka prava u demokratskoj državi", rekao je Fafulić.

On je također naglasio da današnja konferencija predstavlja priliku za nacionalne manjine da izraze svoje želje i potrebe u Bosni i Hercegovini, te da grade ambijent jednakih prava i mogućnosti.

"Iako nismo priznati kao konstitutivni narodi, želimo ravnopravnost. Želimo participirati u svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Želimo, a bit će prilike da visoki predstavnik Christian Schmidt izmjeni izborni zakon da nacionalne manjine imaju četvrtog člana predsjedništva koji će se zvati predstavnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini," istakao je Fafulić.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brajan Ageler kaže da je Bosna i Hercegovina napravila krupne korake u donošenju sveobuhvatnih zakona o zaštiti ljudskih prava, u cilju zaštite nacionalnih manjina, ali je potrebno pratiti efikasnu primjenu tih zakona.

"Uz to moramo spomenuti, još ne provedenu, Odluku Evropskog suda za ljudska prave iz 2009. u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da je Ustav BiH doveo do diskriminacije nacionalnih manjina jer osobama koje nisu iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba nije dozvoljeno vršenje određenih funkcija u vlasti. Misija OSCE-a u BiH i dalje se snažno zalaže za provedbu te odluke", podvukao je.

Dodaje da je to i podsjetnik da je, unatoč ostvarenom napretku, nedovoljna zastupljenost nacionalnih manjina u političkom i kulturnom životu i dalje krupan problem.

"Zbog toga je potrebno trajno i kontinuirano zalaganje za veći stepen učešća nacionalnih manjina u donošenju politika rada, kao i veći stepen njihovog političkog učešća i njihovu bolju zastupljenost i vidljivost u kulturnom životu", kazao je Ageler.

OSCE ostaje opredijeljen da radi na unaprjeđenju prava nacionalnih manjima. Poštivanje prava svih pojedinaca, uključujući i pripadnike nacionalnih manjina, nije samo moralni imperativ, već i presudan faktor u izgradnji mira, pravde, stabilnosti i demokratije, za dobro svih.

"Ispunjavajući obaveze prema OSCE-u, države članice dužne su osigurati da pripadnici nacionalnih manjina mogu ostvarivati ljudska prava i temeljne slobode u potpunosti, efikasno i bez diskriminacije", istakao je ambasador Ageler.