Pitanje prebivališta
39

Klub SDA predložio izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, evo šta podrazumijevaju

F. H.
Foto: D. S./Klix.ba
Foto: D. S./Klix.ba
Zastupnici Kluba SDA u Parlamentu BiH su predložili izmjene Izbornog zakona kojom bi se promijenila pravila o glasanju za osobe koje su zbog ratnih dejstava promijenile mjesto stanovanja.

"Izuzetno, do donošenja odluke iz stava (7) ovog člana, sva lica koja imaju biračko pravo, a koja su imala mjesto prebivališta 1991. godine u drugoj općini u odnosu na općinu sadašnjeg prebivališta, a uslijed ratnih dejstava promijenila su svoje prebivalište u Bosni i Hercegovini, imaju pravo da se upišu u birački spisak kako bi glasali lično ili u odsustvu, za općinu prebivališta 1991. godine, bez obzira na općinu sadašnjeg prebivališta", stoji u prijedlogu SDA.

U principu to bi značilo da osobe koje su u toku rata protjerane imaju pravo da glasaju u općinama iz kojih su protjerani tokom rata.

Prema sljedećem članu zakona, osobe imaju pravo odlučiti da li bi glasale u općini trenutnog prebivališta ili u općini prebivališta iz 1991. godine, a prilikom prijave u birački spisak bi bili dužni dostaviti dokaz o prebivalištu iz 1991. godine.

Drugi prijedlog izmjena Izbornog zakona podnio je Šemsudin Mehmedović.

"Neovisno od rezultata izbora u svakom općinskom i svakom gradskom vijeću, odnosno u svakoj skupštini općine i svakoj skupštini grada, kao i u Skupštini Brčko distrikta BiH, bit će najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat, jedan Srbin ijedan član ostalih ako ima najmanje jedan takav kandidat na ovjerenoj kandidatskoj listi", stoji u prijedlogu dopuna koje je dostavio Mehmedović.