BiH
2

Lisak: Korupcija u visokom obrazovanju je sveprisutna

FENA
Korupcija u visokom obrazovanju je sveprisutna i to ona najgore vrste, a to je sistemska korupcija - kazao je danas direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Sead Lisak.

To je izjavio na seminaru "Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju" u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta "ITC-Interlogos centar" u Kiseljaku u saradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Naglasio je da će Strategija za borbu protiv korupcije biti završena u ovoj godini te da Agencija poduzima određene aktivnosti prikupljanja statističkih podataka koji će pokazati stepen implementacije Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije.

"Poslali smo upite mnogim adresama u BiH, među kojima je i Tužilaštvo BiH i Agencija za provedbu zakona u BiH i mogu reći da izvještaji pristižu", istakao je.

Međutim, dodao je da nisu uspjeli kompletirati sve izvještaje te da ne može govoriti o konkretnim podacima vezano za stepen korupcije u obrazovanju.

Naglasio je da je Evropska komisija dala primjedbu da postoji vrlo malo procesuiranih krivičnih djela korupcije, jer se sve vrijeme govori o visokom stepenu korupcije u BiH, ali visoki stepen ne prati pravovremena sankcioniranja ili represiju.

Rektor Sveučilišta/Univerziteta "ITC - Interlogos centar" u Kiseljaku Armin Kržalić kazao je da je cilj seminara da se sagleda stanje korupcije u visokom obrazovanju te da na seminaru učestvuju rektori i dekani privatnih i javnih fakulteta.

"Istraživanjem nevladinih organizacija, očito je da postoji korupcija u visokom obrazovanju posebno u obliku netransparentnih izvještaja o izboru zvanja profesora, polaganja ispita i prikrivanja i zadržavanja evaluacionih anketa", istakao je.

Seminar se organizuje u okviru projekta "Obrazovanje protiv korupcije" koji finansira Evropska unija i koji traje 22 mjeseca.