|

Konferencija najviših sudova u BiH: Osigurati pravo na suđenje u razumnom roku

Konferencija najviših sudova u BiH: Osigurati pravo na suđenje u razumnom roku
0
M. A.
15.11.2019. u 16:22
2
komentara
0

dijeljenja
Konferencija najviših sudova u BiH: Osigurati pravo na suđenje u razumnom roku
Ustavni sud BiH i The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), kao suorganizatori, a u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, organizirali su u okviru Pravosudnog foruma za BiH treću godišnju konferenciju najviših sudova u BiH.
Tema ovogodišnjeg Pravosudnog foruma je bila Pravo na suđenje u razumnom roku. Na Forumu se razgovaralo o standardima Evropskog suda za ljudska prava, građanskim i krivičnopravnim aspektima suđenja u razumnom roku s posebnim osvrtom na praksu u BiH.

Zlatko Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH, smatra da "današnji Pravosudni forum s ovom temom, daje doprinos u dva pravca: prvi pravac daje mogućnost domaćim sudijama da uz izlaganje prakse Evropskog suda i komparativne prakse izlože svoje stavove o rješavanju ovog problema, dok drugi pravac omogućava da se uz učešće ministara pravde, kroz prikaz mogućih zakonodavnih rješenja, raspravi mišljenje sudija o mogućim rješenjima".

Matthew Field, britanski ambasador u BiH istaknuo je u svom izlaganju sljedeće: "Vladavina prava je ključna u bilo kojem demokratskom društvu. Zbog toga je Velika Britanija ponosna što vladavinu prava stavlja u središte svojih odnosa s BiH jer je od krucijalnog značaja za vaše građane, vaše kompanije i vaše potencijalne investitore, da vide da niko nije iznad zakona."Lord Reed, potpredsjednik Vrhovnog suda Velike Britanije o svom ponovnom susretu sa sudijama u BiH je izjavio da mu pričinjava veliko zadovoljstvo što se vratio u BiH i što ponovo provodi vrijeme sa sudijama u razgovoru o temama od zajedničkog interesovanja, uključujući transparentnost sudskog postupka.

"Iz iskustva nas u Velikoj Britaniji, obezbjeđivanje transparentnosti sudova jedna je od najsnažnijih garancija nezavisnog pravosudnog sistema, koja doprinosi očuvanju legitimnosti demokratskih institucija koje nezavisni sudovi štite i podržavaju. Posljednjih godina smo preduzeli brojne korake kako bismo unaprijedili pristup javnosti sudskim postupcima i dostupnosti sudskih odluka javnosti, kako bi ona mogla da vidi i shvati kako se pravda provodi. Po mom mišljenju, ovo je važno pitanje u svim demokratskim zemljama", istakao je Reed.

Premda međunarodno pravo ima važnu ulogu u praćenju i pomaganju razvoja vladavine prava, on smatra da samo demokratskim odnosom između građana neke zemlje i njenih institucija, uključujući sudove, se može jamčiti vladavina prava i očuvanje nezavisnog i nepristrasnog sudstva.

"Čast nam je što je AIRE Centar i ove godine suorganizator Pravosudnog foruma koji je dio šireg opsega aktivnosti koje AIRE Centar provodi u sektoru pravosuđa u BiH. Poštovanje prava na pravično suđenje u razumnom roku je u interesu svih. U interesu je građana koji žele blagovremenu zaštitu svojih prava, u interesu je države koja izbjegava stvaranje loše slike o zaštiti ljudskih prava i troškove kojim može biti izložena, te je u interesu je samog suda u Strazburu koji stremi ka što djelotvornijoj primjeni Evropske konvencije za ljudska prava na nacionalnom nivou", izjavila je Biljana Braithwaite, menadžerica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra.U radu ovog foruma je učestvovalo više od 70 učesnika, sudije Evropskog suda za ljudska prava, lord Robert Reed, potpredsjednik Vrhovnog suda Velike Britanije, predstavnici ustavnih i najviših redovnih sudova (Sud BiH, vrhovnih entitetskih sudova i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH), članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, predstavnici ministarstava pravde, međunarodnih organizacija i drugi istaknuti pravnici.

Pravosudni forum za BiH je organiziran uz pomoć britanske vlade u cilju poboljšanja primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i podrške pravosudnom sistemu BiH u procesu harmonizacije sudske prakse i pripreme za evropske integracije.
Prijavi grešku


Komentari (2)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...