|

"Komunalni predmeti" i dalje najveći problem Općinskog suda u Sarajevu

"Komunalni predmeti" i dalje najveći problem Općinskog suda u Sarajevu
0
F
FENA
5.1.2014. u 13:59
11
komentara
0

dijeljenja
"Komunalni predmeti" i dalje najveći problem Općinskog suda u Sarajevu
Rezimiranje rezultata rada Općinskog suda u Sarajevu (OSS) u 2013. godini bio je povod za razgovor s predsjednicom ovog suda Janjom Jovanović koja za Agenciju FENA govori o prioritetnim aktivnostima i dešavanjima koji su obilježili djelovanje najvećeg suda u BiH u protekloj godini, ali i o planovima za naredni period.
Koje su aktivnosti obilježile rad Općinskog suda u Sarajevu u protekloj godini?

Iako sam zvanično preuzela funkciju predsjednice ovog suda 1. septembra 2013. godine, na čelu Općinskog suda u Sarajevu sam zapravo još od 1. februara iste godine otkad sam obavljala funkciju v.d. predsjednice Suda, a nakon što je tadašnji predsjednik Goran Salihović imenovan za glavnog tužioca Tužilaštva BiH. Ukazana mi je velika čast ali i odgovornost da obnašam ovu funkciju naredne četiri godine.

Naime, u proteklom periodu napravljeno je puno toga, u smislu reforme - od rekonstrukcije zgrade i stvaranja boljih uslova za rad do unutrašnje reorganizacije sudskih odjeljenja, a sve s ciljem efikasnijeg rada i uspostavljanja lakšeg pristupa sudu i pravdi za građane.

Mi se moramo pohvaliti da je ovaj sud jedan od najbolje uređenih i najbolje organizovanih u regionu. Time je moja odgovornost još veća. Mi smo do sada ostvarili dobre rezultate, mnogo toga je urađeno kako bi sudska odjeljenja postala ažurna i sada je bitno tu ažurnost i održati. S obzirom na nedostatak određenog broja nosilaca pravosudnih funkcija kao i materijalnih sredstava, održavanje ažurnosti ovog suda neće biti tako jednostavno.

Ono što bih posebno naglasila, kada je u pitanju 2013. godina, jeste da smo imali enorman priliv novih predmeta tako da i pored prebačaja norme nismo značajno smanjili ukupan broj predmeta. Osnovni uzrok tome je nedostatak određenog broj sudija i stručnih saradnika. Prvenstveno, u ovom sudu je velika fluktuacija, sudije odlaze na više instance te nam stalno nedostaje određeni broj sudija. Izbor traje poprilično dugo, tako da se na novog sudiju ili stručnog saradnika ponekad čeka duže i od jedne godine.

S jedne strane u Sudu se gomilaju neriješeni predmeti koji "čekaju" da budu dati u rad novom sudiji ili stručnom saradniku, a s druge strane imamo stranke koje čekaju da njihov predmet bude riješen, odnosno da pravda bude zadovoljena.

Nadam se da će VSTVBiH u narednoj godini, kada je u pitanju izbor sudijskog kadra, poduzeti određene korake kako bi sama procedura izbora bila što brža te na taj način bi i rješavanje predmeta bilo
promptnije.

Šta bi trebalo poduzeti u svrhu rješavanja tog problema?

Kada je riječ o izboru nosilaca pravosudnih funkcija, najvažnije bi bilo ubrzati proceduru izbora i imenovanja sudija i stručnih saradnika. Mi ćemo zaista insistirati na tome jer Sud trpi veliku štetu u smislu efikasnosti u radu zbog toga što referati "stoje" nepopunjeni i po godinu dana nakon što neki od sudija bude imenovan na drugu poziciju.

Zapravo bi dobro rješenje bilo kada bi VSTVBiH birao i rezervne sudije na način da oni mogu odmah stupiti na dužnost čim se "pojavi" upražnjena pozicija, a do okončanja konkursne procedure za izbor sudije za upražnjeno mjesto ili do povratka sudije sa dužeg bolovanja.

Na ovaj način bismo izbjegli štetne posljedice i za Sud, ali i za stranke u postupku. Pored toga, bilo bi korisno da se izvrši preraspodjela sudija ili predmeta gdje god je to moguće, a u pravcu da se angažuju sudije sa drugih, manjih sudova koji imaju manji broj predmeta kako bi bili na ispomoći ovom sudu koji ima enorman priliv.

Sve su to samo ideje koje bi doprinijele efikasnijem radu pravosuđa.

Tzv. "komunalni predmeti" su stari problem bh. pravosuđa. Ima li promjena na tom planu?

Što se tiče komunalnih predmeta, oni su i dalje najveći problem Suda, a mi to smatramo i problemom bh. pravosuđa. Radi se o predmetima neplaćenih računa za vodu, grijanje, odvoz smeća. Od ukupnog broja neriješenih predmeta, čak 93,92 posto čine komunalni predmeti.

Međutim, kako se i pored svih uloženih napora broj tih predmeta neznatno smanjuje, Sud je napravio analizu na osnovu koje je utvrdio da javna preduzeća u 40 posto slučajeva povuku prijedlog za izvršenje, jer građani u međuvremenu izmire svoje obaveze. Takvi predmeti, čija je vrijednost tek nekoliko konvertibilnih maraka, ovaj sud i društvo koštaju mnogo više. Smatramo da sud ne treba raditi takve predmete, jer nije naplatna služba komunalnih preduzeća.

U narednoj godini aktivno ćemo raditi na tome da se komunalni predmeti izmjeste iz Suda te da se uspostavi određena agencija koja će biti nadležna za naplatu izvršenih komunalnih usluga.

Protekla godina bila je karakteristična i po teškoj finansijskoj situaciji u Kantonu Sarajevo. Kako je Sud uspio da se izbori s tim izazovom?

U 2013. godini ovaj sud je imao mnogo problema zbog budžeta koji je umanjen za čak 50 posto, tako da je nedostatak materijalnih sredstava u protekloj godini bio jedan od najvećih problema u radu Suda. Umanjenje budžeta dovelo je u pitanje nabavku osnovnih materijalnih sredstava za rad, a što je dovelo do usporavanja rada suda.

Problem koji imamo sa budžetom direktan je pokazatelj da je Sud ovisan od Kantona Sarajevo i budžeta koji taj nivo vlasti donosi, odnosno, samim tim Sud nije nezavisan jer, zavisi od izvršne vlasti koja obezbjeđuje sredstva za rad, a u 2013. godini to je bio iznos ispod minimuma za normalan i uslovan rad.

Šta su prioriteti Suda za 2014. godinu i šta planirate poduzeti u cilju veće efikasnosti rada sudskih odjeljenja?

Kada je riječ o 2014. godini, imamo u planu niz aktivnosti i projekata koji će doprinijeti bržem rješavanju predmeta te smanjenju broja starih neriješenih predmeta.

Pored redovnih analiza po referatima i preraspodjele predmeta te reorganizacije rada suda u skladu s aktuelnim problemima, u 2014. godini poseban akcenat ćemo staviti na rješavanje starih predmeta, a to su svi predmeti koji su stariji od jedne godine. Početkom ove godine napravit ćemo Plan rješavanja starih predmeta te ga nastojati potpuno realizovati. Cilj Suda je da se postigne puna ažurnost te da se u konačnici predmeti rješavaju po redu, odnosno po datumu zaprimanja.

S obzirom na to da je priliv predmeta u Sud zaista veliki, Sud će tokom 2014. godine poduzeti niz aktivnosti u smislu zagovaranja izmjena zakona u svrhu alternativnog rješavanja sporova kao i primjene postojećih zakonskih rješenja s istim ciljem.

Na primjer, u ovom sudu ima mnogo radnih sporova koji se odnose na tužbe zbog neisplaćenih toplih obroka, plaća, regresa i drugih potraživanja. Sve su to jednoobrazni predmeti koji imaju isti pravni osnov, ali kojih ima mnogo, pa smatramo da bi postojanje agencije koja bi pokušala ove predmete riješiti nagodbom prije suda, znatno rasteretilo rad Suda ali i uštedjelo mnogo finansijskih sredstava u budžetu.

Imamo također mnogo privrednih sporova koji opterećuju Sud, a koji bi mogli biti riješeni u postupku medijacije ili arbitražom.

Ukoliko bi se ovakvi predmeti rješavali u postupku arbitraže, medijacije ili u agencijama, znatno bi bio smanjen njihov priliv, a što bi u konačnici rezultiralo i bržem rješavanju drugih vrsta sporova koje stranke imaju na sudu.

Osim toga, alternativni načini rješavanja sporova su neminovan dio evropske budućnosti BiH pa je potrebno hitno pristupiti stvaranju uslova za njihovu primjenu.

Radit ćemo i na tome da nam se povećaju sredstva koja su umanjena budžetom, jer Sud ne može funkcionisati bez osnovnih sredstava za rad, kao što su toneri, papir i drugi kancelarijski materijal.

Ukratko, mi smo zadovoljni ostvarenim rezultatima rada Suda u 2013. godini s obzirom na sve poteškoće koje smo imali, a koje su se ogledale ne samo u nedostatku odgovarajućeg stručnog kadra te materijalnih i tehničkih sredstava, nego i u velikom prilivu novih predmeta, naročito radnih i privrednih sporova, kao i velikom broju komunalnih predmeta.

Kakve ćemo rezultate rada imati u 2014. godini, ne zavisi samo od menadžmenta Suda, nego i od mnogih drugih faktora, kao što su blagovremeni izbor sudija i stručnih saradnika, materijalna i tehnička sredstava te odgovarajući budžet.
Prijavi grešku


Komentari (11)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...