Prekinuti odnose
276

Kanton Sarajevo usvojio: Objaviti imena država koje nisu usvojile Rezoluciju o genocidu u Srebrenici

S. H.
Foto: I. Š./Klix.ba
Foto: I. Š./Klix.ba

Na inicijativu zastupnika Damira Nikšića Skupština Kantona Sarajevo jednoglasno je usvojila incijativu da se proglase nepoželjnim u Sarajevu svi koji imaju finansijsku ili političku podršku država koje nisu usvojile Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Nikšićeva inicijativa ima šest tačaka, a jedna od njih je i da Vijeće ministara javno objavi listu zemalja koje nisu do sada usvojile Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a čiji poslovni subjekti, banke, institucije, mediji i druge organizacije djeluju u BiH.

Za inicijativu Damira Nikšića glasali su svi prisutni zastupnici na današnjoj sjednici, a bilo ih je 34.

Inicijativa glasi:

  • Osuđuje se svako negiranje genocida smatrajući sve koji imaju dirketnu ili indirektnu finansijsku/političku podršku od strane država koje nisu usvojile Rezoluciju o Srebrenici - nepoželjnim u Kantonu Sarajevo.

  • Prekida se svala saradnja s poslovnim subjektima, bankama, političkim i drugim organizacijama, društvima, medijima i pojedincima koji imaju direktnu ili indirektnu finansijsku ili političku podršku od strane država koje nisu usvojile Rezoluciju o Srebrenici.

  • Zahtjeva od Parlamentarne skupštine BiH da po hitnom postupku usvoji Zakon o zabrani negiranja genocida koji bi jasno definisao sankcije i prekid diplomatskih i poslovnih odnosa sa državama koje nisu usvojile Reoluciju o genocidu u Srebrenici - sve dok to one ne učine.

  • Zahtjeva da Vijeće ministara BiH potvrdi i objavi zvaničnu listu svih država koje još uvijek nisu usvojile Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a čiji poslovni subjekti, banke, institucije, političke i druge organizacije, društva, pojedinci i mediji djeluju u BiH.

  • Zahtjeva da se zakonom o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocid ai zločina protiv čovječnosti definiše i zabrana djelovanja poslovnih subjekata, banaka, institucij, političkih i drugih organizacija i medija koji su na bilo koji način finansirani i pomagani od strane država koje nisu usvojile Rezoluciju o genocidu u Srebrenici i koje su negatori genocida.

  • Poziva Predsjedništvo BiH, sve skupštine kantona u FBiH, kao i entitetske skupštine da se pridruže ovoj inicijativi.