Pomoć u suzbijanju virusa
13

IT LAB Sarajevo pozvao medicinare iz BiH da volontiraju u SAD-u za vrijeme epidemije

N. V.

Udruženje za razvoj informacionih tehnologija i inovacije IT LAB Sarajevo pokrenulo je inicijativu okupljanja volontera medicinskih radnika u cilju globalne podrške u suzbijanju pandemije s akcentom na potrebu za medicinskim radnicima u Sjedinjenim Američkim Državama.

"IT LAB stavit će na raspolaganje svoje resurse u cilju komunikacije, medijske i digitalne promocije aktivnosti u svrhu organizovanja volontera - medicinara iz BiH koji bi nakon selekcije prijavljenih kandidata, po potrebi i pozivu medicinskih institucija i organizacija u SAD-u volontirali na suzbijanju pandemije", rečeno je iz Udruženja.

Poziv važi za sve medicinske radnike, studente medicinskih fakultera, doktore i medicinske radnike u mirovini iz BiH.

Prijavu za volontiranje moguće je ispuniti na ovom linku ili na slanjem emaila uz kratku biografiju na [email protected] i [email protected].