{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Imenovana komisija za izbor teksta himne BiH

F
27.3.2008. u 12:58
0
0
Imenovana komisija za izbor teksta himne BiH
0
Imenovana komisija za izbor teksta himne BiH
Vijeće ministara BiH donijelo je na današnjoj sjednici Odluku o imenovanju Komisije za izbor teksta himne BiH, koju je predložilo Ministarstvo pravde BiH.
U Komisiju je imenovano 11 članova među kojima su po tri predstavnika Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Adem Huskić, Slavko Jovičić, Martin Raguž, Hilmo Neimarlija, Branko Zrno i Drago Ljubičić, predstavnici Ministarstva kulture i sporta FBiH Abdulah Sidran i Mile Stojić, Ministarstva prosvjete i kulture RS-a Ranka Ristojević i Predrag Bjelošević, te Brčko Distrikta BiH Dragica Panić-Kašanski.

Komisija će raspisati javni konkurs za izbor teksta himne BiH, a utvrđeni nagradni fond je 30.000 KM. Izvještaj o radu Komisija će podnijeti Vijeću ministara najkasnije do 31. decembra.

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o maloljetničkoj delikvenciji u našoj zemlji.

Broj prijavljenih maloljetnih prijestupnika u prošloj godini je povećan u odnosu na godinu ranije za 48 maloljetnika, odnosno 1,7 posto, navedeno je Informaciji.

S obzirom na ovaj podatak, zadužene su nadležne institucije i organi vlasti u BiH da preduzmu sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, koje su neophodne za provođenje plana akcije, da bi se postigli glavni i specifični ciljevi Strategije protiv maloljetničke delikvencije u BiH.

U Informaciji o maloljetničkoj delikvenciji navodi se da je povećan procent učešća maloljetnika u ukupnom činjenju krivičnih djela, koji je u 2007. iznosio 9,90 posto, u 2006. godini 9,84, a u 2005. godini 9,41 posto.

Međutim, stepen društvene opasnosti je sve veći, jer maloljetni prijestupnici sve više čine najteže oblike kriminaliteta, od teških pljački do svirepih ubistava.

U prošloj godini maloljetnici su počinili pet ubistava od kojih tri u Republici Srpskoj i po jedno u Sarajevu i Brčko Distriktu BiH. Maloljetnici su najčešče počinioci krivičnih djela protiv imovine, među kojima prednjače krađe u kojima je sve više povratnika.

Tužilaštva u FBiH i RS-u su tokom tri prethodne godine uglavnom davala prijedloge za izricanje vanzavodskih vaspitnih mjera maloljetnim prijestupnicima. U FBiH je tek za četiri posto slučajeva izricana zavodska vaspitna popravna mjera, a u RS-u u 1,78 posto slučajeva.

Kako se navodi u Informaciji, ukupan broj obustavljenih postupaka u FBiH prošle godine iznosio je 56, što je smanjenje u odnosu na 2006., kada ih je bilo 140, a u 2005. godini 150. U RS-u je za tri godine obustavljeno 118 postupaka protiv maloljetnika.

Kao glavni uzroci maloljetničke delikvencije naglašeni su socijalno stanje, neuređenost porodičnih odnosa i društvena tolerancija prema maloljetnim izvršiocima krivičnih djela, a posebno zabrinjava pasivan odnos svjedoka krivičnih djela, u slučajevima kada su počinitelji maloljetnici.

Na sjednici je donesena i Odluku o izmjenama i dopunama odluke o mjerama efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Ovom odlukom vrši se usklađivanje ličnih podataka s podacima iz CIPS-ove baze podataka za osobe na koje se odnose restriktivne mjere zabrane ulaska i prelaska preko teritorije BiH.

Na ovaj način omogućava se Graničnoj policiji BiH efikasnije provođenje Odluke Vijeća ministara BiH od 25. augusta prošle godine i izbjegavanje mogućnosti grešaka kod utvrđivanja identiteta osoba.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo Odluku o odobravanju 20.000 KM iz tekuće budžetske rezerve Općini Trebinje za sufinansiranje izgradnje spomenika Srđanu Aleksiću.

Ovim se omogućava realizacija ranijeg zaključka Vijeća ministara kojim je finansijski podržana izgradnja ovog spomenika.

Donesena je i Odluka o izradi drugog kreditnog rejtinga za BiH, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora. Odlukom je ovlaštena Centralna banka BiH za provođenje procedure izbora ugledne međunarodne kompanije koja će, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove odluke, izraditi drugi kreditni rejting za našu zemlju.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku da se u ovoj godini iz tekuće budžetske rezerve osigura 600.000 KM i to po 200.000 KM za obnovu Saborne crkve u Mostaru, Franjevačkog samostana i crkve u Plehanu kod Dervente i Ferhat-pašine džamije (Ferhadija džamija) u Banjoj Luci.

Istovremeno je zaključeno da se u 2009. i 2010. godini u budžetu institucija BiH planira godišnje po 600.000 KM za obnovu ova tri objekta.

Na sjednici je donesena i Odluka o usvajanju Plana praćenja i kontrole rezidua za 2008. godinu, koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Odlukom se, na osnovu podataka o ukupnom broju zaklanih životinja i proizvodnji pojedinih proizvoda životinjskog porijekla u prethodnoj godini i drugih naučnih saznanja u ovoj oblasti, precizno određuje broj životinjskih uzoraka koji će biti uzeti na pretrage.

Primarni cilj ove odluke je zaštita zdravlja potrošača, a njenom implementacijom ispunit će se jedan od uvjeta za izvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla na tržište Evropske unije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o provođenju Akcionog plana na sprječavanju i suzbijanju krivičnih djela u vezi s motornim vozilima, s prijedlogom pokretanja procedure pristupa Evropskom sistemu informacija o vozilima i vozačkim dozvolama (EUCARIS).

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da, u koordinaciji s Ministarstvom sigurnosti BiH, pokrene proceduru pristupa EUCARIS-u.

EUCARIS je jedinstveni sistem u Evropi koji omogućava zemljama članicama pristup informacijama o vozilima, registracijama i vozačkim dozvolama drugih zemalja članica, što je iznimno važno za efikasniju borbu protiv krađe vozila i sprječavanja prevara pri postupku njihovog registriranja.

Dosadašnje sistemske mjere u borbi protiv automafije koje se odnose na usvajanje Akcionog plana na sprječavanju i suzbijanju krivičnih djela u vezi s motornim vozilima, formiranje radne grupe za njegovu implementaciju, obavezno provjeravanje svih registrovanih vozila, omogućavanje pristupa UIO bazama ukradenih vozila, izvršene akcija kontrole autootpada, doprinose da BiH postaje jedna od najrizičnijih zemalja za bavljenje autokriminalom u Evropi.

Pristup EUCARIS-u još je jedan značajan mehanizam u njegovom otkrivanju i sprječavanju, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: