Odluka spremna
70

Grad Mostar pomaže mladima da kupe prvu nekretninu sa 100 KM po kvadratu, evo koji su uslovi

G. Š.
Foto: D. S./Klix.ba
Foto: D. S./Klix.ba
Grad Mostar je pripremio odluku po kojoj će subvencionirati mladim porodicama kupovinu prve stambene nekretnine na području najvećeg hercegovačkog grada sa 100 KM po kvadratnom metru i to za najviše 75 kvadrata stambene površine po korisniku pomoći.
Pomoć grada Mostara pri kupovini prve nekretnine mogu ostvariti bračni parovi pod uslovom da ni jedan od partnera nema u vlasništvu ili suvlasništvu nikakvu drugu stambenu nekretninu u BiH ili inostranstvu, te da jedno od njih nije starije od 38 godina.

Stambena nekretnina koja se predmet prijave na konkurs za subvenciju mora se nalaziti na području Mostara, te oba bračna partnera moraju imati prebivalište i živjeti na području Mostara, s tim da barem jedno mora imati prebivalište i živjeti na području Mostara najmanje tri godine.

Pored navedenih uslova je definisano i to da vlasnik nekretnine ili njegov partner, ne mogu biti u porodičnoj vezi s parom koji kupuje nekretnicu, sve do trećeg stepena krvnog srodstva.

Među uslovima je naveden i obavezan namjenski kredit, te da se kupovina obavlja nakon objavljivanja Javnog poziva za subvencioniranje prve nekretnine i da kupci imaju zaključen ugovor o kupoprodaji u obliku notarski obrađene isprave nakon objavljivanja Javnog poziva.

Uslov je također da se kupovina stambene nekretnine financira kreditnim sredstvima bračnih partnera, te da je kredit namjenski za kupnju predmetne nekretnine u iznosu od minimalno jedne polovine vrijednosti nekretnine, kao i da ranije nisu ostvarili pravo subvencioniranja prve stambene nekretnine.

Usvajanje ove odluke naći će se pred gradskim vijećnicima na narednoj sjednici Gradskog vijeća grada Mostara, a već je ranije gradonačelnik Mario Kordić najavio subvencioniranje mladih za kupovinu prve nekretnine i pomoć roditeljima djece koja idu u privatne vrtiće sa iznosom od 800 hiljada KM.

Kordić je naglasio da će se navedena sredstva izdvojiti iz Budžeta Grada Mostara za 2024. godinu u skladu s idejom da se potiče o(p)stanak i podiže kvalitetu života, te poboljšati socijalne slike toga grada.

share_button_viber