|

Direkcija za evropske integracije: Velika iskušenja za BiH u ovoj godini

Direkcija za evropske integracije: Velika iskušenja za BiH u ovoj godini
2
S
SRNA
3.1.2015. u 08:43
10
komentara
2

dijeljenja
Direkcija za evropske integracije: Velika iskušenja za BiH u ovoj godini Nevenka Savić
Direktor Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić ističe da BiH čekaju velika iskušenja u ovoj godini.
Od novih vlasti očekuje se da se potpisom obavežu na provođenje socio-ekonomskih reformi na osnovu Sporazuma za rast, što bi dovelo do stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Savićeva u intervjuu Srni navodi da ozbiljnost i složenost predstojećih izazova ukazuje da bi i 2015. za BiH mogla biti godina velikih ispita.

"Odluka o uspostavljanju efikasnog mehanizma koordinacije trebalo bi da bude među prvim zadacima novog Vijeća ministara BiH", smatra ona.

Prema njenoj ocjeni, BiH treba da izradi planske dokumente u sektorima "demokratija i upravljanje", te "vladavina prava" i "osnovna ljudska prava" da bi mogla da računa na novac iz IPA 2015. alokacije.

"Do kraja februara BiH treba opisati stanje u ovim sektorima, a do kraja aprila definisati prioritetne pravce razvoja. Među prvim aktivnostima su i završetak izrade `Nacionalnog programa ekonomskih reformi` koju na nivou BiH koordiniše Direkcija za ekonomsko planiranje", precizira Savićeva.

Sudeći prema Izvještaju Evropske komisije o napretku za 2014, BiH je napredovala u domenima carinskog zakonodavstva, kontrole granica, azila, migracije, vizne politike i pregovorima o pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji...

Ograničeni i vrlo mali napredak zabilježen je u oblasti konkurencije, energetike, poljoprivrede, transporta i socijalnih politika.

Direktor Direkcije za evropske integracije BiH ocjenjuje da je 2014. godina za BiH, u evrointegracijskom smislu, bila godina inicijativa.

Prethodni komesar za proširenje EU Štefan File u februaru je predstavio inicijativu Evropske komisije kao dodatni vid pomoći EU BiH u procesu integrisanja.

Ona se sastojala od proširenja foruma Strukturalnog dijaloga na pitanja borbe protiv korupcije, uz učešće civilnog društva, te formiranja radne grupe za program IPA u kojoj su bili i voditelji izvršne vlasti u BiH.

Bilo je predviđeno povezivanja prioriteta ekonomskog i socijalnog razvoja sa prioritetima korištenja pretpristupne pomoći i sredstava međunarodnih finansijskih institucija.

Inicijativa je krenula u realizaciju, ali su BiH ubrzo pogodile katastrofalne poplave, pa su izazovi integracije izašle iz fokusa, jer su brojne zajedničke aktivnosti s Evropskom komisijom bile posvećene otklanjanju posljedica ove prirodne katastrofe.

Odgovarajući na molbu Direkcije u svojstvu kancelarije IPA - koordinatora BiH, Evropska komisija je predložila, a Vijeće ministara BiH podržalo, preusmjeravanje oko 42 miliona eura iz programa IPA 2011, 2012. i 2013. za oporavak i rekonstrukciju nakon poplava.

"Za ovu namjenu alocirano je i 15 miliona eura iz paketa IPA 2014. Nadležne institucije u BiH izradile su nacrt Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama 2014-2017, čije je usvajanje važno za korištenje sredstava EU u ovoj oblasti", naglašava Savićeva.

Uprkos gotovo nemogućim rokovima i bez priprema, koje su bile uslovljene uspostavljanjem efikasnog mehanizma koordinacije, BiH je ove godine isplanirala i program IPA 2014, koji je Evropska komisija nedavno usvojila.

"U međuvremenu su Hrvatska i Slovenija inicirale potrebu za razgovorom o takozvanom novom pristupu EU u odnosima sa BiH, najavljujući svojevrsnu reorganizaciju bavljenja prioritetima u procesu.

Ideja je ukazivala na poruku da je maksimum napora potrebno uložiti u strukturne reforme i socio-ekonomski oporavak od kojih će građani imati vidljivu korist", napominje Savićeva.

"Bilo jasno da novi pristup ne bi značio drugačiju integrativnu putanju za BiH od one koju imaju svi ostali, niti snižavanje kriterijuma za članstvo, već bavljenje najkrupnijim izazovima u ovoj zemlji na način da se njima ne uslovljava napredak u početnoj fazi procesa", pojašnjava ona.

Direktor Direkcije za evropske integracije BiH podsjeća da su prvi konkretni detalji predstavljeni u britansko-njemačkoj inicijativi u novembru, koja je na decembarskoj sesiji ministara inostranih poslova EU dobila oblik inicijative EU.
Prijavi grešku


Komentari (10)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...