|

Bivša uprava preduzeća Rad: Konakovićevi navodi su neistiniti, nemamo privilegovane korisnike

Bivša uprava preduzeća Rad: Konakovićevi navodi su neistiniti, nemamo privilegovane korisnike
22
Klix.ba
24.5.2019. u 15:24
100
komentara
22

dijeljenja
Bivša uprava preduzeća Rad: Konakovićevi navodi su neistiniti, nemamo privilegovane korisnike Foto: D. S./Klix.ba
Bivša uprava Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" reagirala je na navode predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića i ministra komunalne privrede KS Srđana Mandića iznesene na jučerašnjoj konferenciji za novinare, a koje se odnose na nezakonitosti počinjene u ovom preduzeću.
Konaković je jučer poručio, nakon što je otkriveno da vlasnici hotela na Ilidži ne plaćaju usluge KJKP Rad, da će slučaj biti predmet istrage Tužilaštva Kantona Sarajevo.

"Neistiniti su navodi o tome kako ovo preduzeće ima privilegovane korisnike kojima se vrši smanjenje iznosa fakture u odnosu na stanje na terenu i stanje objekata koji se kontrolišu. Članom 59. Zakona o komunalnoj čistoći, navedeno je da su korisnici usluga dužni plaćati usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada od prvog narednog dana u mjesecu u kojem je započela upotreba objekta", saopćili iz KJKP Rad.

Istim članom je, tvrde, navedeno da su korisnici dužni objekat prijaviti komunalnom preduzeću u roku od 15 dana, a ukoliko korisnik ne postupi po navedenom, ovlašteni radnici komunalnog preduzeća će takvog korisnika usluge evidentirati kroz zapisnik o uključivanju korisnika usluga koji će predstavljati osnov za plaćanje usluga.Također, istim članom, dalje navode, propisano je da su nadležne općinske službe dužne dostaviti komunalnim preduzećima rješenja o dozvoli rada i rješenja o prestanku rada svih subjekata sa područja nadležne općine radi uvođenja, evidentiranja i naplate komunalnih usluga.

"Smatramo da se ovakvim iznošenjem neistina želi predstaviti loša slika i iskrivljeno stanje o radu i poslovanju preduzeća. Kao što je poznato i predstavnicima Kantona, a i većem broju javnosti, ovo preduzeće se od rata pa na ovamo bori sa problemima upisa novih korisnika i odjave onih koji takve objekte više ne koriste, obzirom da zakon koji reguliše ovu oblast, to pitanje za ovu djelatnost, nije riješio na bolji i efikasniji način, koji bi obavezao sve korisnike da početak korištenja objekata odmah prijave ovom preduzeću, kao i da ažurno prijavljuju svaku promjenu na terenu", ističu iz ovog javnog preduzeća.

Dodaju da, kao što je definisano prethodno navedenim zakonom, uključivanja i provjere objekata na terenu vrše ovlašteni radnici preduzeća - referenti za uključivanje poslovnih i stambenih objekata kojih ukupno ima 13 i navedeni uposlenici pokrivaju čitav kanton i sve korisnike kojih ima ukupno 140.000 individualnih i stambenih objekata i oko 10.000 privrednih subjekata koji koriste prostor za obavljanje svojih djelatnosti.

Ovlašteni radnici preduzeća, referenti za uključivanje, kako ističu, u sklopu svojih redovnih aktivnosti ili po dobivanju informacije o promjenama statusa korištenja objekata, odmah izlaze na lice mjesta u cilju ažuriranja podataka, a o problemima sa kojima se isti susreću na terenu u pogledu odbijanja saradnje, nedozvoljavanja pristupa objektima, vrijeđanju pa i fizičkim nasrtajima smo više puta obavještavali na sastancima sa predstavnicima Vlade i resornog ministarstva, ali po ovom pitanju kao i pitanju stepena naplate smo nailazili na nerazumjevanja.

"Odbacujemo sve navode i insinuacije o postojanju privilegovanih korisnika, jer nalozi za rad na terenu izdaju se od strane kontrolora uključivanja poslovnih prostora i šefa naplatne službe u čijoj se službi nalaze radnici koji rade na terenu.
Kao što je to vidljivo iz zapisnika, navedeni zapisnik sačinjava i potpisuje terenski radnik i ovlašteno lice pravnog lica koji je prisutan u momentu kontrole i evidentiranja prostora ukoliko isti pristanu da ga potpišu, jer u većini slučajeva se odbija potpisati zapisnik ili se nedozvoli pristup objektu. Nakon sačinjenog zapisnika on sve vraća kontroloru uključivanja poslovnog i stambenog prostora, koji navedene zapisnike dostavlja šefu naplatne službe, a isti dalje dostavlja referentu za unos podataka terenske službe, koji unose navedene podatke u sistem radi fakturisanja", ističu iz ovog preduzeća.Jasno se da zaključiti, tvrde, da su navedeni podaci i zapisnici sačinjeni na terenu te da uvid u iste nemaju članovi uprave, nego se prosljeđuju po gore nevedenoj proceduri.

"Vjerujemo i sigurni smo da radnici koji rade na terenu i vrše upis i provjeru stambenih i poslovnih objekata, svoj posao obavljaju ispravno i korektno, te da u zapisnike upisuju ono što im se prezentuje od strane vlasnika objekta u datom momentu, ukoliko isti pristane na saradnju. Stoga svi navodi i neistinite optužbe na račun uprave o povlaštenim korisnicima, odbacujemo jer se ovakvim stvarima pokušava prevashodno nanijeti šteta preduzeću a onda i lično članovima uprave.
Uprava i radnici u preduzeću, a pogotovo referenti za uključivanje poslovnih i stambenih prostora pokušavaju i poduzimaju sve kako bi uključili i evidentirali sve korisnike i nastale promjene na terenu u skladu sa raspoloživim resursima i Zakonom predviđenim mogućnostima", kazali su.

U pogledu navoda da je dokumentacija dostavljena anonimno, ističu da su ti navodi netačni, jer se navedena dokumentacija nemože naći u rukama trećih lica niti radnici koji rade sa navedenom dokumentacijom istu smiju iznijeti.

"Navedena dokumentacija, koja je tema ovih pisanja, je dostavljena predsjedavajućem Skupštine kantona putem KJKP Rad odnosno v.d. direktorice, jer je on to od nje tražio, tako da navodi o dostavljanju dokumentacije od strane nekih anonimnih radnika su neistiniti.

"Obzirom da je navedeno da je dokumentacija dostavljena Kantonalnom Tužilaštvu na obradu, Uprava ovog preduzeća i svi koji rade na ovim poslovima stoje na raspolaganju i pružit će punu saradnju nadležnim organima radi utvrđivanja pravih činjenica", saopćeno je iz KJKP Rad.
Prijavi grešku


Komentari (100)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...