{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


BiH za 572.000 eura kupuje zgradu u Berlinu

F
14.6.2011. u 13:11
0
29
BiH za 572.000 eura kupuje zgradu u Berlinu
0
BiH za 572.000 eura kupuje zgradu u Berlinu
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o kupovini objekta za potrebe Ambasade BiH u Berlinu, površine 2.395 kvadratnih metara po ponuđenoj cijeni od 572.000 eura, a za potpisivanje ugovora o kupovini ovlašten je ministar finansija i trezora BiH.
Na ovaj način prihvaćena je povoljna ponuda Savezne Republike Njemačke za kupovinu objekta u Ibsenstrasse 14 u Berlinu za potrebe Ambasade BiH.

Prethodno su ministri usvojili Izvještaj o provedenim procedurama i realiziranim zadacima s prijedlogom najpovoljnije ponude za kupovinu objekta za potrebe Ambasade Bosne i Hercegovine u Berlinu i Prijedlog punomoći ministru finansija i trezora za potpisivanje ugovora uime Bosne i Hercegovine.

Sredstva za kupovinu ovog objekta osigurana su u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za razdoblje januar-mart 2011. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH.

Ukupno ostvareni prihodi za finansiranje institucija BiH u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 194.459.786 KM ili 94 posto u odnosu na 1/4 planiranih prihoda iz prethodne godine, s obzirom na činjenicu da je na snazi Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH.

Prihodi za servisiranje vanjskog duga iznosili su 48.591.363,30 KM. Ukupno ostvareni rashodi institucija BiH u ovom razdoblju iznosili su 194.697.457 KM ili 94,5 posto u odnosu na 1/4 usvojenog budžeta za 2010. godinu.

Izdaci za servisiranje vanjskog duga u prvom kvartalu 2011. godine iznosili su 42.581.607,89 KM i isplaćeni su u skladu s otplatnim planovima po kreditima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar pravde.

Memorandum će biti zaključen između Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Španske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID), Vijeća ministara BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Potpisnici ovog memoranduma uspostavit će fond za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni Hercegovini, kojim će upravljati upravni odbor.

Na ovaj način bit će osigurano dodatno finansiranje za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini i njenog akcionog plana.

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo i Prijedlog osnova za zaključivanje Aranžmana između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Koreje o pozajmici Fonda za ekonomski razvoj i saradnju za Fazu III Projekta modernizacije bolnica.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara zadužilo je Ministarstvo finansija i trezora da uputi dopis entitetskim ministarstvima finansija, kojim će upozoriti na kašnjenje u procedurama prilikom povlačenja sredstava odobrenih od međunarodnih finansijskih institucija za koja se plaćaju visoki iznosi zateznih kamata te da sugeriše da se ažurnije pristupi ovom pitanju.

Ovim aranžmanom Vlada Republike Koreje omogućit će Vijeću ministara BiH dobijanje zajma do 30 miliona dolara od Izvozno - uvozne banke Koreje, vladine agencije Fonda za ekonomski razvoj i saradnju (EDFC) za provođenje treće faze Projekta modernizacije bolnica u Republici Srpskoj, na koju će biti alociran ovaj zajam.

Uslovi i procedure korištenja zajma bit će definirani sporazumom o zajmu – Faza III Projekta modernizacije bolnica, koji će biti zaključen nakon ovog aranžmana.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o uspostavi sistema kontrole za prekogranične programe s državama članicama Evropske unije.

Riječ je o prvom nivou kontrole za prekogranične programe u kojima učestvuje Bosna i Hercegovina u okviru druge komponente IPA-e, a koji se provode po principu "podijeljenog upravljanja".

Prvi nivo kontrole uspostavlja se s ciljem provjere i odobravanja izdataka u toku implementiranja programa, a ovu kontrolu vršit će Ministarstvo finansija i trezora BiH – Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije.

Bosna i Hercegovina, pored učešća u tri programa bilateralne pogranične saradnje sa susjednim zemljama - Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, učestvuje i u programima prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007-2013 i u transnacionalnim programima evropske regionalne saradnje "Jugoistočna Evropa" i "Mediteran".

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima na reviziji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave i Revidirani akcioni plan 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave, a koji će biti upućen entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta BiH u proceduru usvajanja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i odgovorne institucije navedene u Revidiranom akcionom planu 1 u svoje godišnje programe rada i druge dokumente strateškog planiranja uključit će ciljeve, aktivnosti i indikatore uspješnosti iz ovog plana za provođenje Strategije reforme javne uprave, što će učiniti i entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta BiH.

Politička koordinacija reforme javne uprave na nivou predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predsjednika vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i gradonačelnika Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, predviđena Zajedničkom platformom o načelima i načinu implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, odvijat ć? se putem sastanaka Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije, koji će biti održavani najmanje dva puta godišnje.

Po dogovoru predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske te gradonačelnika Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koordinacija se može održati na nivou ovlaštenih ministara.

Temeljitoj reviziji Akcionog plana 1 pristupilo se nakon četiri godine od njegovog donošenja, s obzirom da je značajan broj aktivnosti realiziran ili su krajem 2010. godine istekli rokovi za njihovu realizaciju.

Revidirani akcioni plan usmjeren je na provođenje konkretnih mjera u šest reformskih oblasti uprave koj? će imati direktne i mjerljive koristi za građane, poslovne subjekte i društvo u cjelini, dok je dosadašnji akcioni plan bio fokusiran na donošenje zakona i podzakonskih akata.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prijedlogu pokretanja pristupanja Bosne i Hercegovine programu zajednice "Evropa za građane" i zadužilo Ministarstvo pravde BiH da pokrene proceduru pristupanja ovom programu te pripremi i pošalje pismo interesa nadležnom generalnom direktoratu Evropske unije.

Ministarstvo pravde BiH bit će nadležna institucija – nosilac aktivnosti u vezi s pristupanjem i učešćem Bosne i Hercegovine u programu "Evropa za građane" i vodit će pregovore o pristupanju programu i potpisivanju memoranduma o razumijevanju za učešće u ovom programu.

Iz sredstava pretpristupnih fondova potrebno je planirati osiguranje sredstava za kontribuciju za učešće BiH u programu "Evropa za građane". Ukupan budžet programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine iznosi 215 miliona eura, a njegovi korisnici su akteri na nivou lokalne zajednice, prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalni organi te druga tijela u kojima se okupljaju i udružuju građani. U ovom programu, pored zemalja članica EU, učestvuju Hrvatska, Albanija i Makedonija, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: