Zemlje regiona u vrhu
43

BiH je država koja ima veću zastupljenost žena u nauci nego većina zemalja Evrope

N. V.
(Foto: Twitter/@milos_agathon)
(Foto: Twitter/@milos_agathon)
Analitičar podataka Miloš Popović objavio je mapu s informacijama UNESCO-a o zastupljenosti žena u nauci u Evropi. Bosna i Hercegovina se dobro kotira na toj listi, a u vrhu su i druge zemlje regiona.

Većina država sa najvišim stepenom žena u nauci su nekadašnje komunističke države, a u top 10 se nalazi pet država regiona uključujući BiH - Sjeverna Makedonija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora.

Na prvom mjestu prema zastupljenosti žena u nauci je Sjeverna Makedonija sa 52,3 posto. Žene čine više od pola svih naučnika još u Latviji (52,2 posto) i Litvaniji (51,6 posto).

Srbija ima izjednačen omjer muškaraca i žena u nauci i nalazi se na četvrtom mjestu, prema podacima prikupljenim sa UNESCO-a.

Ispred Bosne i Hercegovine su još Bugarska (49,1 posto), Moldavija (48,5 posto), Hrvatska (47,7 posto), Crna Gora (47,6 posto) i Island (47,2 posto).

Bosna i Hercegovina ima 46,8 posto žena u nauci prema podacima iz 2019. godine i novijim podacima.

Ispod BiH su se našle neke mnogo veće i ekonomski snažnije te društveno uređenije države od naše, stoga je ovakav balans muškaraca i žena u nauci u BiH prilično pozitivna informacija.