|

INTERVJU
/
Anto Jeleč: Na putu ka NATO-u nam predstoji još mnogo posla

Anto Jeleč: Na putu ka NATO-u nam predstoji još mnogo posla
0
Razgovarao: Nedžad Jamaković
20.11.2013. u 21:30
37
komentara
0

dijeljenja
Anto Jeleč: Na putu ka NATO-u nam predstoji još mnogo posla General major Anto Jeleč (Foto: Arhiv/Anadolija)
Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalmajor Anto Jeleč u intervjuu za Klix.ba je govorio o aktivnostima kojima će biti obilježena 8. godišnjica OS BiH, te posebno istakao uspješnu reformu sistema odbrane u našoj zemlji. Između ostalog, osvrnuo se i na malverzacije vezane za konkursnu proceduru pri izboru časnika i dočasnika OS BiH, kao i na to koliko su OS BiH poželjno radno mjesto za mlade ljude u BiH. Kada je riječ o putu BiH ka NATO-u, Jeleč kaže da nas čeka još dosta posla.
Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH i ove će godine obilježiti 1. decembar, Dan Oružanih snaga BiH. Možete li nam nešto više reći o aktivnostima vezanim za ovaj datum?

Za obilježavanje 8. godišnjice OS BiH planirane su brojne aktivnosti i događaji na lokacijama razmještaja zapovjedništava i postrojbi OS širom BiH. Istakao bih da će OS BiH od 4. do 22. novembra na više lokacija upriličiti "Dan otvorenih vrata" za građane lokalnih zajednica, od 6. do 28. novembra u Bihaću, Prijedoru, Trebinju, Čapljini i Sarajevu bit će održani koncerti Vojnog orkestra OS BiH u saradnji sa Muzičkom akademijom iz Banje Luke, a 19. novembra je održan revijalni turnir u malom nogometu, gdje su, osim ekipa OS BiH, učestvovale i ekipe SIPA-e, DGS-a, NATO-a i EUFOR-a. Također, 26. novembra u Domu Oružanih snaga bit će održana konferencija za medije na kojoj će se obratiti ministar odbrane BiH i njegovi zamjenici te načelnik Zajedničkog štaba OS BiH.

Taktičko-tehnički zborovi bit će održani 27. i 28. novembra u Banjoj Luci, Čapljini,Tuzli - Dubrave i Rajlovcu. Nadalje, 27. novembra će biti svečano obilježen Dan OS BiH na lokacijama razmještaja zapovjedništava brigada i postrojbi ranga bojne, a dan kasnije u kasarni Rajlovac će biti održana i centralna svečanost povodom Dana OS BiH. Istoga dana, 28. novembra, u večernjim satima će biti održana svečana akademija u Domu OS BiH. Također, želim naglasiti da je za 29. novembar planirano i realiziranje obilježavanja Dana OS BiH za sve naše pripadnike koji se nalaze izvan BiH u vojno-diplomatskim predstavništvima, operaciji potpore miru u Afganistanu i mirovnoj misiji UN u DR Kongo.

U oblasti ukupne reforme sistema odbrane ostvarena su značajna dostignuća?

Želim naglasiti da je ova reforma jedno od najuspješnijih dostignuća koje je BiH ostvarila u proteklom vremenskom razdoblju. Kao što znate, 2001. godine Predsjedništvo BiH je jasno izrazilo opredjeljenje za uključivanje BiH u evropske i euroatlantske integracije, NATO program "Partnerstvo za mir", kao i provedbu potrebnih reformi odbrambenog sistema i reorganizacije Oružanih snaga. Imajući u vidu ove ciljeve, u proteklom vremenskom razdoblju učinjeni su veliki napori kako bi se stvorilo okruženje neophodno za uspješan proces reformi odbrambenog sistema, postigla unutrašnja stabilnost te stvorili uvjeti za kredibilnu kandidaturu za NATO.

Oružane snage su relativno mlada institucija, nastala implementacijom reformskih Zakona u oblasti odbrane iz 2003. godine, a posebno Zakona o odbrani i Zakona o službi u OS BiH iz 2005. godine. OS BiH su ostvarile napredak u gotovo svim oblastima djelovanja, te su se od svog osnutka do danas razvile u respektabilnu vojnu silu, prepoznatljivu u regiji i svjetu. Svaki ostvareni rezultat je značajan i u tom kontekstu je teško u kratkom pregledu pobrojati, a posebno izvršiti kvalitetnu selekciju ostvarenih rezultata. Ovim želim kazati da reforma u oblasti odbrane predstavlja stalan i kontinuiran proces. Svjesni teške finansijske situacije u BiH, globalne krize u svijetu, naših ograničenih resursa i nedovoljne finansijske i logističke potpore, uz potporu i pomoć naših partnera OS BiH će u budućnosti još odlučnije nastaviti svoj profesionalni razvoj, jačati operativnu sposobnost i kapacitete te ići zacrtanim putem razvoja. Prema tome, pred nama je period konstantnog iznalaženja reformskih rješenja i njihove implementacije.

Šta je to najznačajnije što su OS BiH uradile u ovoj godini?

U proteklom razdoblju OS BiH su ostvarile napredak u gotovo svim oblastima funkcioniranja. Sigurnosni izazovi na unutrašnjem i međunarodnom planu zahtijevali su efikasne odgovore OS BiH. Skup takvih odgovora u realiziranju Zakonom definiranih zadaća OS BiH predstavlja istinska dostignuća. Ipak, kao najznačajnije rezultate OS BiH u ovoj godini bih istakao kontinuitet procesa reforme OS BiH u okviru sistema odbrane BiH i uz punu potporu NATO-a u Sarajevu i GZ EUFOR-a, kao i očuvanje stepena operativne sposobnosti OS BiH kroz realiziranje plana individualne i kolektivne obuke zapovjedništava i postrojbi OS BiH, povećanje stepena interoperabilnosti kroz usvajanje NATO standarda i normi, kao i izvršenje zakonom definiranih zadaća OS. Tu je i održavanje kontinuiteta učešća OS BiH u mirovnim misijama UN u DR Kongo i proširenje našeg angažovanja u operacijama potpore miru kroz dodatno povećenje kontingenta OS BiH u misiji ISAF u Afganistanu, pružanje pomoći civilnim strukturama u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, gdje bih posebno istakao rezultate postignute u gašenju požara tokom ljetnih mjeseci širom BiH, kao i našu asistenciji u gašenju požara, sanaciji stanja i evakuaciji bolesnika u Kantonalnoj bolnici "Dr.Irfan Ljubijankić" u Bihaću. Izdvojio bih i uspješan nastavak operacija humanitarnog deminiranja teritorije BiH i realiziranje plana protuminskih akcija, te
ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH kroz realiziranje planova bilateralne i multilateralne saradnje u okviru NATO programa "Partnerstvo za mir".

OS BiH su svojevrstan fenomen budući da su sada u jednoj vojsci ljudi koji su do jučer ratovali jedni protiv drugih. Kako komentirate činjenicu da danas u OS BiH, u takvim okolnostima, praktično nema incidenata, odnosno da ti ljudi odlično sarađuju u mirovnim misijama van zemlje?

Kao što znate, OS BiH su po personalnim resursima najbrojnija institucija na nivou države BiH. OS BiH su jedinstvena vojna sila svih naših naroda i narodnosti koji žive u BiH. Iako smo mlada institucija, sa ponosom mogu reći da mi u OS BiH nemamo negativnih pojava kada su u pitanju međuljudski odnosi i da su oni na izuzetno visokom nivou. Mi svoje zadaće izvršavamo isključivo na načelima vojnog profesionalizma, vojne hijerarhije i subordinacije, bez kojih vojna organizacija po svojoj prirodi ne bi mogla funkcionirati. Kodeks i etika profesionalnog vojnog ponašanja su temelj na kojem zasnivamo naše djelovanje prilikom izvršavanja naših zadaća i obaveza, kako u zemlji tako i u inozemstvu.

Nedavno ste istakli da OS BiH imaju odličnu saradnju sa Turskom. Sa kojim još zemljama imamo takvu saradnju?

OS BiH aktivno i uspješno razvijaju i održavaju bilateralne i multilateralne odnose sa oružanim snagama iz gotovo 30 zemalja svijeta. Saradnja se realizira u brojnim i značajnim oblastima i temelji se na partnerskim i prijateljskim osnovama. Posebno bih izdvojio saradnju sa našim strateškim partnerom OS SAD-a, oružanim snagama zemalja članica NATO-a i naravno saradnju sa OS zemalja u regiji. Ta saradnja nam znatno pomaže u izgradnji operativnih kapaciteta i sposobnosti, kao i dostizanju interoperabilnosti i kompatibilnosti na putu ka NATO-u.

Želim naglasiti našu veoma aktivnu i značajnu ulogu u radu regionalnih i euroatlantskih inicijativa sa ciljem izgradnje stabilnog i mirnog okruženja na prostoru jugoistočne Evrope, što je u interesu svih zemalja u regiji i Evrope u cjelini. Regionalna odbrambena saradnja se odvija kroz različite forme, inicijative i procese, a ja želim posebno naglasiti: Američko-Jadransku inicjativu (A5) i Konferenciju načelnika GŠ zemalja Balkana (B9). Mogu da kažem da će se ovih dana održati 17. konferencija zemalja stalnih članica A5, zemalja posmatrača i gostiju, kojoj imamo čast biti domaćini. Daljnji razvoj i unapređenje svih oblika međunarodne saradnje će biti jedan od naših prioriteta i u budućnosti.

OS BiH danas raspolažu sa svega 11 ispravnih helikoptera. Kakve su naše stvarne potrebe i koliko se radi na tome?

OS BiH raspolažu sa 40 helikoptera, od kojih trenutno imamo 11 tehnički ispravnih za operativnu upotrebu. Kao što znate, radi se o veoma skupim i tehnički visokosofisticiranim sredstvima roda avijacije, za čije redovno tehničko održavanje je potrebno izdvajati velika materijalna sredstva. Za te namjene imamo veoma ograničena sredstva u budžetu, koja koristimo izuzetno racionalno i po prioritetu. To se prije svega odnosi na angažiranje helikoptera u pružanju pomoći civilnim strukturama prilikom kriznih i vanrednih situacija, a posebno gašenju požara i prilikom elementarnih nepogoda.

Već radimo na tome da za letenje pripremimo još najmanje četiri helikoptera, jer su potrebni za redovno realiziranje naših aktivnosti. U toku je procedura za slanje na generalni remont dva helikoptera UH-1H iz budžetskih sredstava za ovu godinu, dok su u budžetu za narednu godinu već predviđena i planirana sredstva za generalni remont dva Helikoptera Mi-8. Smatramo da će to zadovoljiti naše potrebe, a samim tim će biti povećan i broj helikoptera u operativnoj upotrebi.

Kakva je vaša generalna ocjena kad se radi o opremljenosti OS BiH?

OS BiH su opremljene opremom i naoružanjem koje je preuzeto od prethodnih entitetskih vojski (VRS i VF BiH), odnosno doniranom opremom od prijateljskih zemalja. S obzirom na to da je MO BiH preuzelo cjelokupnu opremu i naoružanje, imali smo mogućnost da u procesu opremanja OS BiH odaberemo tehnički najkvalitetnija i najpouzdanija materijalna sredstva. U dosadašnjem razdoblju OS BiH su ovu mogućnost u potpunosti iskoristile.

Moram naglasiti da odobrena budžetska sredstva za kapitalne investicije, u koje spada i opremanje OS sa modernim MTS, u proteklom radoblju nisu zadovoljila naše potrebe. Mi smo naše potrebe opremanja OS BiH već izrazili u Nacrtu dokumenta Dugoročnog plana razvoja i modernizacije OS BiH, koji smo dostavili MO BiH na razmatranje i koji će sigurno pretrpjeti dodatne izmjene i dopune. Više partnerskih zemalja doniralo je naoružanje i vojnu opremu OS BiH i ja koristim priliku da im se zahvalim na doniranim sredstvima. Njih smo raspoređivali po prioritetu nominiranim i deklariranim postrojbama za operacije potpore miru.

Ovdje želim naglasiti da je za potrebe OS BiH i pored navedenih MTS neophodno izvršiti nabavku i zanavljanje određenog dijela nedostajućih modernih MTS. To se prije svega odnosi na sredstva veze i komunikacije, sredstva informatičke potpore vojnih operacija, kao i određenih sredstava opreme pješačkih postrojbi. Pozitivan trend po pitanju kapitalnih investicija je već načinjen u budžetu za 2013. godinu, što nas ohrabruje. Taj trend će se nastaviti i u projekciji budžeta za 2014. godinu. Naravno, ovaj iznos je daleko od realnih potreba modernizacije OS, ali predstavlja pozitivan korak naprijed.

Šta je sa viškom naoružanja u OS BiH?

Trenutno se u skladištima na lokacijama OS BiH nalazi višak od oko 40.000 komada različitih vrsta naoružanja. To je pitanje koje zabrinjava. Strukturu viškova naoružanja čine pješačko naoružanje, topnička oruđa, borbeni sistem i dr. Viškovi naoružanja se rješavaju metodama uništenja, donacije i prodaje. U tome procesu i dalje očekujemo nastavak potpore Vlade SAD-a, OSCE-a i Razvojnog programa UN-a (UNDP), bez čije pomoći ovo pitanje ne bismo mogli samostalno riješiti.

Do sada smo uništavanje viškova naoružanja vršili isključivo u vojnim kapacitetima, potpuno transparentno i tu nismo imali problema. Osim uništavanja, predviđeno je da Predsjedništvo BiH donosi odluke o prodaji i njegovom doniranju. Tako je, naprimjer, prema odluci Predsjedništva BiH, naša zemlja donirala kao pomoć određene vrste topničkog naoružanja Islamskoj Republici Afganistan, odnosno Afganistanskoj nacionalnoj armiji. S obzirom na činjenicu da OS BiH nisu jedini faktor koji utječe na rješavanje ovog složenog pitanja potrebno je osigurati nastavak učešća svih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija u BiH, kako bi se ovo pitanje u budućnosti moglo uspješno riješiti na dobrobit svih građana u BiH.

Prije nekoliko mjeseci se govorilo o malverzacijama vezanim za konkursnu proceduru pri izboru časnika i dočasnika OS BiH. Kako je poništavanje konkursa djelovalo na kredibilitet OS BiH?

Kao što je svima poznato, društvo u kojem živimo je opterećeno brojnim izazovima, najčešće ekonomske prirode, gdje pojedinci radi ličnog materijalnog ili drugog interesa nisu imuni na kršenje zakona. OS BiH su također dio tog društva i takve pojave se povremeno dešavaju pojedincima u zapovjedništvima i postrojbama OS BiH na različitim nivoima zapovjedanja.

Sa punom profesionalnom i moralnom odgovornošću tvrdim da OS BiH odmah po saznanju o eventualnim nezakonitim radnjama unutar OS BiH pokreću i poduzimaju zakonom propisane mjere prema počiniocima i iste sankcionišu u skladu s odrebama pravilnika o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku u OS BiH. Uvjeren sam da navedeni slučaj nije i ne može narušiti kredibilitet koji OS BiH imaju u našem društvu. Posebno ako na umu imamo činjenicu da su OS BiH čvrsto riješene da se protiv takvih negativnih pojava pravovremeno i odlučno bore, te ih sprečavaju u svim pojavnim oblicima, a s ciljem očuvanja svog mukotrpno stečenog integriteta i kredibiliteta među stanovništvom i u društvu u cjelini.

Da li su OS BiH poželjno radno mjesto za mlade ljude u BiH koji nemaju alternativu i ne mogu pronaći drugi posao?

Želim naglasiti činjenicu da je u proteklih pet godina ukupno raspisano šest konkursa, gdje je do sada popunjeno, odnosno primljeno u XIII naraštaja, novih 3.752 vojnika, od toga 299 žena na upražnjena vojnička ustrojbena mjesta. Vrlo je interesantno i to da je prilikom konkursa za navedeni broj mjesta apliciralo blizu 24.000 mladih ljudi iz svih krajeva BiH. To je impresivna brojka koja sigurno ukazuje i na složenost ekonomskog stanja i teškog pronalaska zaposlenja u BiH, ali svakako pokazuje i visok stepen povjerenja i respekta prema OS BiH kao instituciji, kao i interes mladih ljudi za vojnički poziv. Iskreno se nadam da tako dajemo svoj skromni doprinos u poboljšanju situacije na ovom planu i zapošljavanju mladih ljudi širom BiH.

Već smo se dotakli mirovnih misija koje nam trasiraju put ka NATO-u. Koliko smo danas daleko od NATO-a, makar je to više političko pitanje?

Na putu ka NATO-u dosta je urađeno, ali nam predstoji još mnogo posla u tom pravcu. Moram naglasiti da pristupanje euroatlantskim integracijama ne zavisi samo od OS BiH. Ovaj veoma bitan proces je uslovljen adekvatnim i očekivanim progresom svake institucije entiteta i države pojedinačno i svih zajedno. Rješenje pitanja nepokretne vojne imovine, odnosno uknjižavanje 63 perspektivne vojne lokacije u državno vlasništvo je stvar Vijeća ministara i Parlamenta BiH. Mi se nadamo da će to biti riješeno u najskorije vrjeme. A onda nam je otvoren put da punim kapacitetom krenemo ka punopravnom članstvu u NATO-u. Po rješavanju uslova za MAP, očekuju nas dodatni izazovi po pitanju implementacije obaveza koje će biti preuzete kroz Akcijski plan za članstvo u NATO-u. Iskreno se nadam da ćemo ovaj put što prije preći za korist i dobrobit svih naših građana, zemlje u cjelini i naravno OS BiH.
Prijavi grešku


Komentari (37)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...