Dinamičan odgovor 24-4

Na Manjači okončana vježba Oružanih snaga BiH po NATO konceptu

11.06.2024. u 06:59
20 81