Potvrdila Tanja Fajon

Slovenija je prva država EU koja se pridružila postupku protiv Izraela u UN-u

17.01.2024. u 09:32
59 276