Ugovor o izdržavanju

Nasljeđivanje kuća i stanova nakon brige o usamljenim starcima sve češće u BiH

21.01.2018. u 09:36
189 248
BiH

Entitetske notarske komore pripremaju veliki stručni skup o pravnoj sigurnosti

23.10.2016. u 12:29
8 0
BiH

Notari iz EU dolaze u posjetu BiH

08.05.2016. u 17:34
9 4
BiH

Notari FBiH: Priča advokata o jeftinijim uslugama za građane je čisti populizam

09.02.2016. u 15:51
14 1