logic2
Spol
Ženski
Boja avatara
c1c1c1
Banovan
Ne
Registrovan
18.01.2019.
Komentari
1563
Komentari korisnika
@Malecki U kanadi je otac izgladnio kćer na smrt jer je odbila da se pokrije. Sad zamisli na šta su spremni uraditi tamo gdje je pokrivanje zakonska obaveza. Zamisli ako neka odbije :( Kažu u vjeru nema prislile :( a 13 država kažnjava sa smrću one koji napuste religiju. a one koje to ustavno nemaju 70% stanovništva smatra da bi to trebalo kazniti sa smrću. PEACE???
oko 45% žena koje žive u džavama sa I predznakom gdje je zakonski obavezna da nosi maramu. izjasnilo se kako bi istu skinula ukoliko bi imala priliku. Većina I država prisiljava žene da budu pokrivene kroz državni ustav. Ukoliko odbije biva uhapšena. Nerijetko, mučena i prebijena gdje ishod bude smrt. FR ima svoj ustav i pravila kad u IRANU I SARABIJI bude demokratija i pravo izbora tako će biti i u EU prema istima.
@logic2 Vrijednost iskaza žene u šerijatu vrijedi kao pola muškarca. Razlog toga je kako Muhamed to kaže u Hadisu zbog manjkavosti intelekta kod žena iako svi eksperimenti pokazuju da se muškarci i žene ne razlikuju po inteligenciji. U šerijatu za oštetu žena dobiva pola novca koji bi dobio muškarac. dok nemuslimanka žena dobiva 16ti dio što bi dobila muslimanka. Ravnopravnost not found.
U Iranu i SArabiji nije dozvoljeno da se krećeš bez marame bio ili ne pripadnik religije. Dakle u svom dvorištu gdje su jaki definišu prava kako žele. A tamo gdje nisu pozivaju se na demokratiju. Inače islam na sve strane govori kako nema prisile u vjeru. Sa druge strane ko ne drrži do islamskih propisa biva uhapšen. U 13 islamskih država napuštanje religije se kažnjava sa smrću.
U islamu je dozvoljeno u ratu porobit nemuslimanke i uzet ih za seksulano roblje. Svako ko poštuje bilo koju religiju, a pogotovo Islam čini zločin protiv čovječnosti. https://www.youtube.com/watch?v=tGOhjw-85bA Sura An-Nisa' - Žene 23-25 ajet, Hadis: Sunan Abu Dawud vol 2 hadis: 2155 tefsir od, Quran Tafsir Ibn Kathir Poglavlje: 424
Poštujući religiju koja nosi ovakav moral indireknto poštuje zlo koja ona prozvodi.
592 Na temelju ovoga hadisa učenjaci izvlače zaključak da je roditelju dozvoljeno udati maloljetnu kćerku, ali nije preporučeno. (prim. ree.) To što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vjenčao Aišu u sedmoj, odnosno šestoj, godini, bilo je po Allahovoj naredbi. lako ju je vjenčao u sedmoj godni, nije sa njom spavao dok nije postala punoljetna, tj. dok nije napunila devet godina. Ovaj hadis su u El-Kutubus-sitteu zabilježili svi autori, osim Et-Tirmizija.
Sunen Ebu Davud 2124. ISPRIĆALI SU NAM Sulejman b. Harb i Ehu Kamil, njih je obavijestio Hammad b. Zejd, prenijevši od Hišama b. Urvea, on od svoga oca, da je Aiša kazala: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., me je vjenčao kad sam imala sedam (Sulejman kaže: ili šest godina), a sa mnom je spavao kada sam imala devet godina."592