NjV ispravio netačne navode iz intervjua Milorada Dodika grčkim novinama Katimerini za koje je izjavio da "Bosna nije nikad postojala": ne samo da, prema zapisima bizantskog carskog sekretara (inače GRKA) Kinnamosa, Bosna postoji kao NEZAVISNA DRŽAVA (pod Borićem) najmanje od XII v. (a skoro sigurno i vijekovima prije toga), nego nakon otomanske agresije 1463/1527 za međunarodno pravo nije nikad ni prestala postojati - pa uprava nad njom prelazi "iz ruke u ruku" na međunarodnim konferencijama tj. dogovorno između velikih sila ne iz nekakvog njihovog hira, već zato što samo tako poštuju za njih najveću svetinju ovog svijeta i garant globalne stabilnosti - međunarodno pravo; tako, kao zemlja uzurpiranog suvereniteta, suprotno vjerovanju mnogih geopolitičkih analfabeta kao što su Dodik i njegovi savjetnici, relativno je lako a sada već i izvjesno da će u skoro vrijeme opet postati nezavisna... | HM corrects Dodik over "Bosnia never existed" (for Greek Katimerini): under int.law she never ceased to exist since Ottoman conquest of 1463 ...& she existed since at least 12th century as independent according to #Greek imperial secretary Kinnamos & likely in centuries before too (TWITTER) http://wiki.royalfamily.ba/wiki/Ban_Borić#Vladavina_nad_Bosnom bosnianroyalfamily.org
Prikaži sve komentare (151)