Zaśto prosvjedujete zar nije bilo 90%vojno sposobnih muslimana koji sami sebe zovu bošnjaciu ustaśama
Prikaži sve komentare (206)