Postavljeni ciljevi
3

Vlada RS-a usvojila Prijedlog ekonomskih reformi za period 2020. - 2022.

D. Be.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog programa ekonomskih reformi Srpske za period 2020-2022. godina, koji definiše 18 strukturnih mjera u okviru osam reformskih oblasti.

Ovaj dokument daje pregled sveukupnog okvira i ciljeva politika Vlade Republike Srpske, makroekonomskog i fiskalnog okvira, te ključnih prepreka za konkurentnost i rast, saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću.

U navedenom periodu očekuje se nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta po stopama 3,5 odsto, 3,7 i četiri odsto respektivno, kao rezultat održivog rasta domaće tražnje, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija.

Prijedlogom ekonomskih reformi planirano je jačanje podrške oblasti malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje postojeće i stvaranje novih oblika preduzetničke infrastrukture, te uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučnoistraživačkim i inovacionim potencijalom u Republici Srpskoj.

Јedan od glavnih ciljeva politika ostaje sprovođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada.

To uključuje reformu Zavoda za zapošljavanje i unapređenje usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada s ciljem njihove bolje povezanosti, što predstavlja jedan od najozbiljnijih i najhitnijih izazova za zemlju.

Biće nastavljena i druga faza reforme Inspektorata Republike Srpske i inspekcija svih nivoa vlasti u RSi smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi.

Vlada Republike Srpske će u narednom trogodišnjem periodu nastaviti sa sprovođenjem reformi u oblasti tržišta energije i transporta, uključujući restrukturiranje Željeznica Republike Srpske.

U oblasti poljoprivrede i usluga, nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na unapređenju konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog strategije razvoja elektronske uprave RS za period 2019-2022. godine, zahvaljujući kojoj će prvi put biti uspostavljena koordinacija u organizaciji sistema elektronske uprave u Republici.

Iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću saopšteno je da se ovaj sveobuhvatan strateški dokument odnosi isključivo na razvoj e-uprave kao novog koncepta u radu javne uprave.

Cilj elektronske uprave kao novog koncepta jeste da se uz pomoć novih tehnologija, prije svega interneta i digitalne komunikacije, svakodnevni poslovi prema Vladi i državnim tijelima obavljaju inovativno, što će doprinijeti bržem, efikasnijem i transparentnijem radu.

Strategija razvoja e-uprave podrazumijeva paralelni razvoj tri važna stuba razvoja e-uprave - razvoj IKT infrastrukture, razvoj elektronskih usluga kao suštine e-uprave, te razvoj ljudskih resursa u domenu IKT unutar javne uprave.

Dokumentom je predviđeno ukupno 65 mjera, od kojih se 26 odnosi na IKT infrastrukturu, 29 na razvoj e-usluga, a 10 na razvoj ljudskih resursa.

"Razlog donošenja Strategije jesu potrebe privrednog sektora i građana RS, ali i zahtjevi pojedinih organa javne uprave, jer digitalno poslovanje i pružanje usluga svima olakšava rad. Digitalizacija i informatizacija javne uprave neminovan je proces razvoja savremenog društva koji podrazumijeva potpuno novi koncept rada državnih službenika uz pomoć novih tehnologija, a na korist građanima i našoj privrednoj zajednici", ističe se u saopštenju.