biznis
8

Sumnjivi ugovori u RiTe Gacko: Kumovske veze osigurale milionske poslove

Piše: G. D.
Rudnik i termoelektrana Gacko sklopili su u 2014. godini nekoliko milionskih ugovora bez objavljivanja obavještenja, odnosno bez tenderske procedure.

Da stvar bude gora, ti milionski ugovori sklopljeni su sa kompanijom Termograding, koju vodi Žarko Dragičević, kum direktora RiTe Gacka Milinka Milidraga. A da sve bude do kraja kako ne treba – sadašnji izvršni direktor RiTe Gacka Srđan Milović, koji je ujedno i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS, nekadašnji je direktor Termogradinga.

Nadzorni odbor RiTe Gacko donio je 14. 2. 2014. godine odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke radova na izmještanju korita rijeke Mušnice u Gatačkom polju provođenjem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja. Uprava društva taj posao, vrijedan 9.684.605,38 KM, dodijelila je Termogradingu.

Odluka za pokretanje postupka nabavke dodatnih radova na izmještanju korita Mušnice donesena je 1. avgusta prošle godine. Vrijednost ugovora je 1.976.500 KM, a posao je opet dobio Termograding. Ista firma je dobila i posao nabavke interventnih radova na prevođenju voda u dio novoizgrađenog korita Mušnice. Odluka o dodjeli posla donesena je 12. 9. 2014. godine, a vrijednost poslova procijenjena je na 996.816 KM.

Ovi ugovori su sklopljeni bez tenderske procedure, a uprava RiTe Gacko to objašnjava odredbama Zakona o javnim nabavkama i to članom 31. U navedenom članu Zakona o javnim nabavkama definisani su samo zahtjevi u pogledu pregovaračkog postupka sa ili bez objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci, dok se o uslovima u kojima se posao može sklopiti bez tenderske procedure ne govori ništa.

Doduše, u istom Zakonu, u članu 11, stoje odrednice koje pojašnjavaju u kojim se slučajevima može koristiti pregovarački postupak bez objave obavještenja, ali i sama Agencija za javne nabavke smatra da je taj postupak najmanje konkurentan i transparentan i da ga treba koristiti samo u rijetkim i izuzetnim slučajevima. Uprava RiTe Gacko saopštila je u septembru prošle godine da su ugovori o kojima se spekuliše provedeni po pregovaračkom postupku, ali po Zakonu o javnim nabavkama, kojim se dozvoljava takav postupak u hitnim, vanrednim okolnostima.

"U svim slučajevima je zadovoljena konkuretnost, a učestvovale su četiri konkurentske firme i komisija je donijela odluku na osnovu njihove ekonomske ponude“, rekao je tada Milović i napomenuo da je riječ o tri ugovora sa preduzećem Termograding i jednim sa Herceg gradnjom, ali nijednom riječju nije objašnjeno zašto je bilo potrebno da se svi ti poslovi završe bez tenderske procedure. Izmještanje korita Mušnice navodno treba da zaštiti kop od mogućih poplava.

Za ugovore o javnim nabavkama roba, radova i usluga, pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se koristiti u slučaju kada nijedna ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovarajućim izmjenama uslova i pritom osigurao da uslovi iz ugovora u skorije vrijeme provedenog postupka nisu značajno promijenjeni.

Zakonom o javnim nabavkama propisana je mogućnost dodjele ugovora putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci kada zbog suštinskih, tehnički dokazivih ili umjetničkih razloga ili zbog razloga koji se odnose na zaštitu eksluzivnih prava, samo određeni dobavljači mogu izvršiti isporuku roba, pružiti usluge ili izvršiti radove i kada ne postoji druga mogućnost izbora. I konačno, Zakon o javnim nabavkama tretira ovakvu situaciju kada je potrebna brza aktivnost ugovornog organa u vezi s nabavkom prouzrokovanom nepredvidivim događajima.

Međutim, najveći problem u dodjeli ovih poslova predstavlja podatak kome su oni dodijeljeni. I Markes bi pozavidio na sljedećoj shemi: direktor RiTe Gacko Milinko Milidrag vjenčani je kum vlasnika Termogradinga Žarka Dragičevića; Dragičević i direktor Termogradinga Blagota Pješčić takođe su kumovi, a Pješčić je Milovićev zet, koji je bio tehnički direktor Termogradinga prije nego što je postao izvršni direktor RiTe Gacka.

Novinar Nebojša Vukanović smatra da su kumovske veze presudile i da je to sistem sličan sicilijanskoj mafiji.

"Sve je povezano, sve je uvezano. To su klasične kumovske veze, koje je nemoguće razbiti. To je bh. verzija Cosa Nostre, s tim što je ona nešto ostavljala narodu, a ovi ne ostavljaju ništa“, smatra Vukanović.

I šef poslaničkog kluba SDS-a u NSRS Vukota Govedarica smatra da su ovi ugovori potpisani daleko od očiju javnosti da bi se sakrili prljavi poslovi.

"To su višemilionske afere. Kako je moguće da niko nije znao da poslove čija je vrijednost više miliona maraka? Vjerujem i da je Vlada RS znala za to, jer bez njenog znanja sve ovo ne bi moglo da se desi", ističe Govedarica.