Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za 2013. - 2015. godinu

Klix.ba
31.1.2013. u 14:37
0
6
Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za 2013. - 2015. godinu
0
Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za 2013. - 2015. godinu
Predstavnici dioničara na Dvadeset sedmoj Skupštini JP EPBiH, koja je održana 31. januara 2013. godine u Sarajevu, usvojili su Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2013. - 2015. godina.
Planirana investiciona ulaganja u narednom trogodišnjem periodu iznose 1,69 milijardi KM od čega je u djelatnost proizvodnje električne energije planirano ulaganje 212,3 miliona KM, distribuciju 187,8 miliona KM, snabdijevanje 2,6 miliona KM, kapitalna ulaganja 1,058 milijardi KM, dokapitalizaciju rudnika uglja i rudnika mrkog uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH 156,4 miliona KM i zajedničke projekte 72,9 miliona KM.

Pojedinačni projekti čiji je početak realizacije planiran u 2013. godini su Hidoelektrana "Vranduk", male hidroelektrane na Neretvici i Vjetroelektrana "Podveležje". Početak izgradnje hidroelektrana "Janjići" i "Una Kostela" Aneks te Bloka 7 u Termoelektrani "Tuzla" planiran je u 2014. godini. Početak izgradnje Bloka 8 u Termoelektrani "Kakanj" planiran je u 2015.godini.

Predstavnici dioničara usvojili su odluke o izmjenama i dopunama odluka iz 2010. i 2011. godine o investicionim ulaganjima u rudnike uglja i rudnike mrkog uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH.

Novi rok za realizaciju investicija iz 2010. godine u rudnicima "Zenica" i "Abid Lolić" je 31.12.2013.godine, za rudnike "Kreka", "Breza" , "Đurđevik" i "Gračanica" rok je 31. 12. 2014. godine, dok je za RMU "Kakanj" rok prolongiran do 31.12.2016. godine.

Izmijenjeni rok za realizaciju ulaganja iz 2011. godine je 31. 12. 2014. godine za sve rudnike, izuzev za RMU "Kakanj", za koji je usvojen novi rok 31. 12. 2016. godine.

Razlog za kašnjenje u realizaciji investicija su dugotrajne procedure Zakona o javnim nabavkama.

Strateški ciljevi utvrđeni Planom poslovanja JP EPBiH za period 2013.-2015.godina su izgradnja novih zamjenskih termokapaciteta i novih proizvodnih objekata iz obnovljivih izvora energije, prestruktuiranje i modernizacija rudnika i JP EPBiH, te postepeno usmjeravanje sa rekonstrukcije i revitalizacije postojećih proizvodnjih objekata na izgradnju novih objekata sa savremenim tehnološkim procesima proizvodnje električne energije.

Na Dvadeset sedmoj Skupštini JP EPBiH nije usvojena Odluka koja se odnosila na dokapitalizaciju rudnika uvođenjem SAP informacionog sistema u rudnike uglja i rudnike mrkog uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH.


Komentari (6)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: