Pristigao veliki broj prijava na Javni poziv u okviru Modela poboljšanja energetske efikasnosti

Pristigao veliki broj prijava na Javni poziv u okviru Modela poboljšanja energetske efikasnosti
41
Sponzorirani članak
7.5.2019. u 11:41
0
komentara
41

dijeljenja
Pristigao veliki broj prijava na Javni poziv u okviru Modela poboljšanja energetske efikasnosti Ilustracija: Shutterstock
U okviru projekta Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo kojeg implementira Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, zatvoren je prvi Javni poziv za prijavu objekata.
Zainteresiranost i odziv stanovnika Kantona Sarajevo u okviru prvog Javnog poziva je bio veliki, a čemu svjedoči i veliki broj zaprimljenih prijava. Naime, do 30. aprila 2019. godine, do kada je bio otvoren Javni poziv, zaprimljeno je 379 prijava. Najveća zainteresiranost korisnika je sa područja općine Centar, odakle su pristigle 102 prijave. Slijede općina Novo Sarajevo - 71 prijava, Stari Grad - 53 prijave, Ilidža - 53 prijave, Vogošća - 38 prijava, Hadžići - 33 prijave i Ilijaš - 29 prijava. Od ukupnog broja pristiglih prijava, 71 posto su za individualne stambene objekte i 29 posto za objekte kolektivnog stanovanja.

Članovi Radne grupe za podršku implementaciji Modela EE izvršit će rangiranje pristiglih prijava, u skladu sa definiranim kriterijima po općinama, a korisnici obaviješteni o narednim koracima u implementaciji projekta. Rangiranje će biti izvršeno na osnovu stanja fasade objekta, prozora, energenta koji se trenutno koristi za zagrijavanje objekta, kao i broja članova domaćinstva koji žive u objektu.

U okviru prvog Javnog poziva, evidentirana je velika zainteresiranost građana sa područja općine Novi Grad za utopljavanje objekata. Međutim, stanovnici ove općine još uvijek ne mogu biti korisnici niti se njihove prijave mogu uzeti u razmatranje jer općina Novi Grad nije potpisnica Sporazuma o implementaciji projekta Model EE.Projekat "Model energetske efikasnosti" pokrenut je kako bi se pružila sistemska podrška građanima u poboljšanju energetskih karakteristika, odnosno utopljavanju stambenih objekata po povoljnijim uslovima. Finansijsku podršku građanima omogućili su Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine Ilijaš, Vogošća, Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Ilidža i Hadžići. Efekti modela energetske efikasnosti bit će vidljivi kroz smanjenje računa za grijanje, smanjenje potrošnje energenata, prelazak sa grijanja čvrstim gorivima na grijanje ekološki prihvatljivijim gorivima, smanjenje zagađenosti zraka, ljepšu urbanističku sliku Kantona Sarajevo.

Pogodnosti za učesnike u projektu:
- pokriveni troškovi izrade energetskih audita i projektne dokumentacije za realizaciju mjera energetske efikasnosti,
- mogućnost korištenja namjenskih kreditnih linija kod partnerskih banaka,
- subvencioniranje dijela godišnje kamatne stope 3 posto za korisnike kojima su u okviru projekta odobrena kreditna sredstva,
- sufinansiranje dijela troškova u iznosu 45 posto za utopljavanje objekata i druge mjere energetske efikasnosti,
- pokriveni troškovi nadzora nad izvođenjem radova utopljavanja objekta.

Vlasnici individualnih objekata, kao i etažni vlasnici u objektima kolektivnog stanovanja koji nisu bili u mogućnosti da se prijave na prvi Javni poziv, moći će to uraditi na narednom pozivu za koji je planirano da se objavi na jesen 2019. godine.

Neophodne informacije o projektu građani mogu dobiti putem internet stranice www.uredee.ba, e-mailom: [email protected], direktno u Uredu za energetsku efikasnost pri SERDA-i (Kolodvorska 6) ili putem telefona: 033 652 935.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Komentari na članak su isključeni.