|

Platili ste poštarinu malo, da li će vas na kraju koštati puno?

Platili ste poštarinu malo, da li će vas na kraju koštati puno?
9
Klix.ba
29.6.2018. u 09:00
0
komentara
9

dijeljenja
Platili ste poštarinu malo, da li će vas na kraju koštati puno? Foto: K. S./Klix.ba
Koliko puta ste imali potrebu da pošaljete nekome pismo ili paket i u tu svrhu ste koristili usluge brze pošte? Čime ste se u takvim prilikama rukovodili u pogledu odabira poštanskog operatera kojem ćete povjeriti prevoz Vaše pošiljke? Da li ste bili vođeni sigurnošću i kvalitetom davaoca usluge ili ste ipak prevashodno mislili na cijenu poštarine i moguću uštedu? Sigurno Vam nije bilo “ni na kraj pameti” da plaćanjem poštarine ispod 9,00 KM činite povredu zakona i rizikujete plaćanje novčane kazne.
Naime, prilikom slanja pošiljki putem brze pošte, odnosno koristeći kurirske usluge preuzimanja i dostave pošiljki od vrata do vrata, većina korisnika se radije odluči za najjeftiniju uslugu, a da pri tome nemaju svijest o mogućim posljedicama i činjenici da time čine povredu Zakona o poštama BiH.

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je upravo zbog tog problema održalo je u srijedu okrugli stol pod nazivom "Tržište poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini- stanje i perspektive". Teme su se doticale poštivanja propisane cijene za kurirsku uslugu i djelovanja nelicenciranih davaoca poštanskih usluga.

Pored članica Udruženja privatnih poštanskih operatera BiH, državnih operatera Bosne i Hercegovine, okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, entitetske porezne uprave, Direkcije za evropske integracije, Delegacije EU u BiH.

Također, sastanku su prisustvovali državni inspektorati, odnosno Federalna uprava za inspekcijske poslove, Republička uprava za inspekcijske poslove (Inspektorat Republike Srpske) i Inspektorat Brčko distrikta.

Zakonom o poštama BiH su propisani opšti uslovi pružanja poštanskih usluga, te ovlaštenja Agencije za poštanski promet BiH. Odredbama pomenutog zakona određena je i minimalna tarifa za kurirsku uslugu, a koja iznosi 9,00 KM. Nepoštivanjem navedene tarife korisnici i davaoci kurirskih usluga osim što krše odredbe Zakona u pogledu propisane cijene za kurirsku uslugu, narušavaju i područje zone rezervisane samo za javne poštanske operatere, te krše Zakon o PDV-u, jer umanjena cijena povlači umanjen obračun PDV-a. Odredbama Zakona o poštama BiH su propisane sankcije za kršenje tj. nepoštivanje minimalne tarife, a koje se kreću od 5.000 do 15.000 KM (član 6. i član 16.).

Krivični zakonik Republike Srpske u članu 264. za utaju poreza predviđa izricanje novčanih kazni i kazne zatvora do 5 godina. Takođe, Krivični zakon Federacije BiH za isto krivično djelo, propisuje novčane sankcije i kaznu zatvora do 10 godina.

Zakon, također i propisuje ovlaštenja Agencije za poštanski promet BiH, a između ostalog, u ovlaštenja Agencije spada i izdavanja i oduzimanje licence za obavljanje kurirskih usluga.


Kao jedan od ključnih problema na tržištu je postojanje firmi koje obavljaju ovu djelatnost, ali nemaju izdatu licencu od strane Agencije. Trenutno, u Bosni i Hercegovini, samo 14 firmi - davaoca kurirskih usluga, posjeduje licencu i obavlja legalno ovu djelatnost. Problem koji se, također, direktno veže za licencu je neusklađenost zakona u entitetima, u pogledu licenci. Naime, svaki privatni operater u poštanskom saobraćaju mora posjedovati licencu za kurirsku uslugu i licencu javnog prevoznika.

Ovakvo kršenje Zakona u pogledu cijene je dvostrano: od korisnika kurirskih usluga, na već opisani način, ali i od strane pružaoca usluga, odnosno poštanskih operatera koji nuđenjem svojih usluga ispod zakonom određene cijene od 9,00 KM, čine povredu Zakona.

Subjekti koji ugovoraju plaćanje poštarine ispod navedene cijene, osim što direktno krše pomenuti Zakon o poštama, posredno čine povredu poreskih propisa zbog umanjene osnovice za obračun direktnih i indirektnih poreza, čime čine krivično djelo utaje poreza i rizikuju izricanje ogromnih novčanih kazni kao i kazne zatvora.

"Agencija za poštanski promet BiH pokrenula je postupak izdavanja prekršajnih prijava za privredne subjekte koji krše odredbe licence i koji je ne posjeduju, a obavljaju poštanske usluge. Na internetu se mogu naći brojni troškovi dostave od četiri ili pet KM, a prema Zakonu o poštama BIH, određena je i
minimalna tarifa za kurirsku uslugu koja iznosi 9 KM"

Izjavila je to predsjedavajuća Vijeća Agencije Amira Poljak nakon okruglog stola na kojem su predstavnici javnih i privatnih poštanskih operatera razmatrali stanje i perspektive tržišta poštanskih usluga u BIH.

Stoga pitanje koje postavljamo korisnicima, a na koje sami moraju dati odgovor glasi: Kome ćete ubuduće povjeriti Vašu pošiljku i koliko ćete izdvojiti za poštarinu?
Prijavi grešku


Komentari (0)
Komentari na članak su isključeni.