|

Neophodna reforma penzionog sistema u BiH

Neophodna reforma penzionog sistema u BiH
0
F
FENA
8.12.2009. u 11:02
0
komentara
0

dijeljenja
Neophodna reforma penzionog sistema u BiH
Sarajevska berza vrijednosnih papira želi pokrenuti aktivnosti koje će imati za cilj ubrzanje reformi u mnogim sektorima u Federaciji BiH. Jedna od najznačajnijih reformi je ona koju je nužno provesti u sistemu penzionog osiguranja.
Osim utjecaja na promjene u socijalnom sektoru, reforma penzionog osiguranja imat će značajne implikacije i na razvoj tržišta kapitala. Uvođenjem novih načina finansiranja penzionog sistema, odnosno pojavom novih vrsta penzionih fondova sa značajnim finansijskim sredstvima, otvara se mogućnost obimnog investiranja tih sredstava u vrijednosne papire.

Reforma penzionog sistema u BiH je počela 1998. godine i rezultirala je pomjeranjem starosnih granica penzionisanja, eliminiranjem svih prava koja nisu diretno vezana za penzije i uvođenjem isplatnog koeficijenta koji isplatu penzija vezuje za prikupljena sredstva.

Projekt Svjetske banke reforme socijalnog sektora (SITAP), omogućio je kreiranje Strategije penzionog sistema u FBiH i RS-u, te Nacrta Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima. Za razliku od RS-a, gdje je Zakon usvojen u februaru, a podzakonski akti u drugoj polovini 2009., u Federaciji BiH Zakon još nije razmatrala Vlada.

U saradnji s USAID-ovim projektom PARE , SASE organizuje sastanak s relevantnim činiocima koji mogu utjecati na to da se stvari pokrenu i u Federaciji BiH. ''Ukoliko dođe do početka registracije i funkcioniranja penzionih fondova u RS-u, kako se najavljuje početkom 2010. godine, bez istog procesa u FBiH će doći do daljnjeg raslojavanja i distorzije na tržištu rada te produbljivanja razlika između tržišta kapitala FBiH i RS-a'', kazao je Zlatan Dedić, direktor SASE-a.

To znači da će zaposleni (i poslodavci) u jednom entitetu imati opciju uključivanja u penzione fondove, što u drugom neće biti slučaj. Dobrovoljni penzioni fondovi će kao institucionalni fondovi biti značajan faktor povećanja prometa i likvidnosti na tržištu kapitala.

Strategija reforme penzionog sistema u FBiH i RS-u predviđa uvođenje dobrovoljnih dopunskih privatnih penzionih fondova kao dopunu javnom sistemu penzionog osiguranja. U praksi to znači da će poslodavci i zaposleni moći da se učlanjuju u privatne penzione fondove na dobrovoljnoj osnovi.

Fondovima će upravljati društva za upravljanje. Iako je bilo i suprotnih ideja, odustalo se od uvođenja obaveznog dopunskog penzionog osiguranja (“drugi stub” prema klasifikaciji Svjetske banke/Čileanskom modelu).
''U Federaciji BiH je neophodno da po hitnom postupku Vlada i Parlament Federacije BiH razmatraju Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima. U sklopu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH treba pripremiti kapacitete za registraciju i nadzor dobrovoljnih penzionih fondova i društava za upravljanje. U javnoj kampanji potrebno je informirati i edukovati javnost o suštini ovih fondova kako bismo spremni dočekali kampanju privatnih penzionih fondova kada se pojave'', ističe Amil Kamenica, finasijski konsultant u USAID PARE projektu.

Reforma penzionog sitema je sigurno jedna od najtežih reformi tranzicijskog puta i predstavlja veliki izazov za sve, što podrazumijeva i blisku saradnju i koordinaciju s odgovarajućim institucijama u drugom entitetu.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.