Planiran za 2024.
94

Nakon 60 godina čekanja u BiH će biti obavljen popis poljoprivrede

A. Ku.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Nakon više od 60 godina u Bosni i Hercegovini (BiH) će biti izvršen popis poljoprivrede, jednog od najvažnijeg sektora bh. ekonomije. Planirano je da popis bude realizovan u zadnjem kvartalu 2024. godine, kazali su za Klix.ba iz Agencije za statistiku BiH.

Govoreći o značaju ovog popisa iz Agencije navode da sektor poljoprivrede karakterizira veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava koja ipak značajno doprinose GDP-u zemlje.

Međutim, nedostatak pouzdanih i tačnih poljoprivrednih, ali i katastarskih podataka čini izradu razvojne politike i strategije poljoprivrede u BiH izuzetno teškom.

Trenutno bez podataka

Popisom poljoprivrede će se prikupiti oko 400 indikatora i varijabli koji se tiču lokacija poljoprivrednih gazdinstava, podataka o korištenom poljoprivrednom zemljištu za sve usjeve, podataka o brojnom stanju stoke po vrstama i kategorijama, ruralnih indikatora, detaljnih podataka o radnoj snazi, ekološke poljoprivrede, navodnjavanja, agro-okolišnih indikatora te metoda poljoprivredne proizvodnje.

"Bosna i Hercegovina je trenutno jedina zemlja u Evropi (uključujući i zemlje Zapadnog Balkana) koja nema osnovnih strukturnih podataka o poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno nema proveden sveobuhvatni popis poljoprivrede", kažu iz Agencije za BiH.

Posljednji popis poljoprivrede u SR Bosni i Hercegovini proveden je 1960. godine.

Objašnjavaju nam da su nakon toga, za vrijeme popisa stanovništva 1971., 1981. i 1991. godine prikupljeni ograničeni podaci o poljoprivredi.

U periodu od 1992. do 1995. godine nije bilo ni prikupljanja niti objavljivanja bilo kakvih podataka poljoprivredne statistike zbog ratnih dešavanja u BiH.

Od 1995. godine statističke institucije u BiH su za porodična poljoprivredna gazdinstva producirala statističke podatke iz poljoprivrede zasnovane na procjenama općinskih procjenitelja (proizvodne statistike), uz nedostatak strukturnih podataka porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Čija je nadležnost?

Na naše pitanje da li će popis realizovati agencije na nivou entiteta ili isključivo državna agecnija objašnjavaju da u članu 8. Zakona o statistici BiH stoji da Agencija za statistiku BiH prikuplja, obrađuje i distribuira statističke podatke Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima, a na osnovu podataka koje dostave entitetski zavodi.

Dakle, u pripremi i provođenju popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini učestvuju sve tri statističke institucije, Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku F BiH i Republički zavod za statistiku RS, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima.

"Prateći FAO preporuke Agencija za statistiku BiH je na osnovu podataka iz Popisa stanovništva iz 2013. godine sačinila Adresar porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na osnovu kojeg, od 2017. godine, provodi godišnje istraživanje farmi. Naredni popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini planiran je da se provede u zadnjem kvartalu 2024. godine. Formirane su radne grupe za pripremu popisa poljoprivrede koje sačinjavaju statističari iz sve tri statističke institucije u BiH, Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS", objašnjavaju nam.

Formirana je i Interresorna radna grupa koju sačinjavaju predstavnici sve tri statističke institucije i relevantnih državnih i entitetskih institucija koje koordiniraju aktivnosti vezane za pripremu popisa poljoprivrede.

Delegacija EU u BiH je odobrila sredstva za realizaciju ovog popisa te se, u okviru projekta, angažuju eksperti za pojedina područja s ciljem da se popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini provede u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama.