|

MarketMakers: Kompanije mogu inovirati kroz sopstvenu inkubaciju startupa

MarketMakers: Kompanije mogu inovirati kroz sopstvenu inkubaciju startupa
7
Sponzorirani članak
27.4.2019. u 14:46
0
komentara
7

dijeljenja
MarketMakers: Kompanije mogu inovirati kroz sopstvenu inkubaciju startupa
Informacijsko-komunikacijski, kao i drugi tehnološki sektori i općenito sektori zasnovani na znanju u Bosni i Hercegovini, posljednjih godina bilježe stabilan i nezanemariv rast, uglavnom vođen sve većom prisutnošću domaćih kompanija na inostranim tržištima.
Uprkos rastu i zapaženim poslovnim uspjesima, kompanije u ovim sektorima su pretežno pozicionirane na samom kraju međunarodnih lanaca vrijednosti, uglavnom obavljajući autsorsane aktivnosti za velike kompanije u inostranstvu. Bazirajući svoju poslovnu strategiju na ovakvom transakcijskom modelu, kompanije uglavnom zanemaruju posvetiti pažnju i strateški investirati u inovacije i razvoj sopstvenih produkata ili usluga.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock


Međutim, kako bi se osigurao dugoročan i održiv razvoj ovih industrija, potrebno je staviti veći akcent na njihovu raznovrsnost u djelovanju, što uključuje više investicija u inovacije, odnosno inovativne proizvode i usluge. Ipak, javne politike koje bi stimulisale privatne investicije u istraživanje i razvoj te eksperimentalne aktivnosti kompanija su nerazvijene. S druge strane, diskurs i pristup razvoju startupa, koji također igraju značajnu ulogu u razvoju inovacija, u BiH često su fokusirani na pokušaj repliciranja američkih ili evropskih modela za inkubaciju i akceleraciju startupa, što uglavnom rezultira modelima koji su neodrživi u lokalnom kontekstu, odnosno modelima koji su ovisni o stalnoj donatorskoj podršci.

MarketMakers, projekt podržan od Vlade Švicarske je zainteresiran proširiti i prebaciti težište na diskusiju o inovacijama i inkubaciji inovativnih poslovnih ideja kroz podršku kompanijama koje žele uspostaviti interne startup inkubatore. U tom smislu, interni inkubatori ili inkubacijski mehanzmi omogućavaju kompanijama da identificiraju i/ili privuku ideje sa komercijalnim potencijalom te da im u okvirima kompanije pruže potrebnu podršku (npr. mentorstvo, računovodstvene usluge, prostor za rad, uvezivanje sa klijentima, itd.) i inicijalni kapital, kako bi se ideja razvila u održiv biznis ili komercijalni produkt/uslugu.

Zauzvrat, kompanija zadržava dio ugovorenog vlasništva u startupu ili prihoda iz produkta/usluge. Kroz ovakav pristup, osim potencijalnog komercijalnog povrata na investiciju, kompanije promovišu kreativnost i poduzetništvo među uposlenima, stvaraju razvnovrsne timove te postaju privlačnije talentovanim stručnjacima.

MarketMakers je u potrazi za partnerskim kompanijama koje mogu i žele koinvestirati u razvoj njihovih sopstvenih startup inkubatora ili inkubacijskih mehanizama. Zainteresovane kompanije, koje ispunjavaju definisane kriterije, mogu se obratiti na email: [email protected] do ponedjeljka 20. maja 2019. godine. Detaljniji opis modela i kriteriji za kompanije su dostupni na web stranici MarketMakers projekta. Osim toga, na web stranici je moguće pronaći obrazac za izražavanje interesa kojeg kompanije trebaju popuniti i priložiti uz svoj email.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Komentari na članak su isključeni.