|

Promo
/
HETA BiH objavila javni poziv za eksternalizaciju IT usluga

HETA BiH objavila javni poziv za eksternalizaciju IT usluga
0
Sponzorirani članak
3.11.2017. u 10:00
0
komentara
0

dijeljenja
HETA BiH objavila javni poziv za eksternalizaciju IT usluga
HETA BiH poziva sve IT kompanije u Bosni i Hercegovini da putem ovog javnog poziva dostave ponudu za pružanje usluga održavanja, identificiranja, otklanjanja kvarova i upravljanja sistemskom, mrežnom i ostalom IT infrastrukturom.
Društvo očekuje angažman u trajanju od 25-40 sati sedmično, za koji će odabrani ponuđač biti plaćen temeljem mjesečnog paušala. Usluga će se pružati u prostorijama Društva. Period trajanja angažmana je predviđen na godinu dana.

Detaljan opis usluga dostupan je na zahtjev na e-mail adresu [email protected]

Mole se svi zainteresovani za učešće u ovom javnom pozivu da dostave sljedeću dokumentaciju:

a) Tehnički dio
• Lista referenci
• Spisak zaposlenika Ponuđača koji će biti angažovani na lokaciji Naručioca;
• Certifikati CISCO, Microsoft, Vmware
Opcionalno: Certifikati EMC

b) Finansijski dio
• Potrebno je dostaviti finansijsku ponudu za dvije opcije:
- Opcija 1: Angažman dvije (2) osobe po 40 sati sedmično na lokaciji Naručioca;
- Opcija 2: Angažman dvije (2) osobe po 25 sati sedmično na lokaciji Naručioca;
• Finansijska ponuda mora biti iskazana u valuti BAM
• Način plaćanja

Rok za podnošenje ponuda je ponedeljak, 13. novembar 2017. godine do 15:00 sati.

Ponuda sa dokumentacijom može se dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda za eksternalizaciju IT usluga, referentni broj 83-31102017.

Pravovremenim prijavama smatrat će se prijave dostavljene do ponedeljka, 13. novembra 2017. godine u 15:00 sati, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Komentari na članak su isključeni.