Nastavak problema
88

U BiH se ponovo bilježi rast cijena, u odnosu na prošlu godinu više za 16,7 posto

V. K.
Foto: I. Š./Klix.ba
Foto: I. Š./Klix.ba
Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2022.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,7%.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u julu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,5%.

Alkoholna pića i duhan za 0,5%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,3%, Namještaj i kućanski uređaji za 1,1%, Zdravstvo za 0,2%, Prijevoz za 1,7%, Rekreacija i kultura za 1,6%, Restorani i hoteli za 0,9% te Ostala dobra i usluge za 0,9%.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u julu 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen pad cijena u odjeljku Odjeće i obuće za 4,7%.

Nivo cijena u julu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 16,7%. Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 24,7%, Alkoholna pića i duhan za 2,5%, Stanovanje i režijski izdaci za 15,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 10,4%, Zdravstvo za 1,6%, Prijevoz 34,2%, Komunikacije za 0,9%, Rekreacija i kultura za 8,7%, Obrazovanje za 0,8%, Restorani i hoteli za 10,8% te Ostala dobra i usluge za 6,4%.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljku Odjeća i obuća za 4,5%.