Dijeljenje znanja
28

Eksperti iz dijaspore donose dobre i odgovorne prakse domaćem IT sektoru

DiaLab - Business and Social Impact Academy
DiaLab - Business and Social Impact Academy
Dijaspora predstavlja značajan resurs sa potencijalom da doprinese ekonomskom i društvenom razvoju matičnih zemalja kroz prenos znanja, iskustava i inovacija.

Sa svojim globalnim iskustvom i pristupom savremenim tehnologijama i poslovnim praksama, stručnjaci iz dijaspore mogu značajno unaprijediti lokalne industrije, potaknuti ekonomski rast i promovisati održivi razvoj. Njihova uključenost i podrška mogu biti ključni faktor u transformaciji poslovnog okruženja i jačanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

Upravo zato, pokrenut je DiaLab - Business and Social Impact Academy, akitvnost s ciljem prenosa znanja i iskustava stručnjaka iz dijaspore kako bi se ojačali kapaciteti kompanija u Bosni i Hercegovini, posebno na polju društvene i korporativne odgovornosti.

DiaLab - Business and Social Impact Academy
DiaLab - Business and Social Impact Academy

Ova akademija predstavlja važan korak ka jačanju poslovnog ekosistema u Bosni i Hercegovini. Kroz povezivanje lokalnih kompanija sa ekspertima iz dijaspore, DiaLab omogućava razmjenu znanja i najboljih praksi, što doprinosi unapređenju kompetencija i konkurentnosti domaćih IT kompanija na globalnom tržištu.

Ova aktivnost se realizuje pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država putem USAID projekta "Diaspora Invest", u saradnji s lokalnim partnerom Bit Alijansom. Program pruža učesnicima vrijedne prilike za učenje i umrežavanje.

Dosadašnji učesnici i učesnice programa su predstavnici društveno odgovornih kompanija iz Bosne i Hercegovine, uključujući Atlantbh, Klika, Kodeks, ORKA, RUBICON, HulkApps by Shop Circle, Walter Code, IDEA Software, Bloomteq, i Digital Path. Pomenute kompanije aktivno učestvuju u programu prenosa znanja kroz saradnju sa mentorima iz dijaspore, što im omogućava da unaprijede svoje poslovne prakse i doprinesu razvoju lokalne zajednice.

"Bit Alijansa ostaje posvećena podršci ovakvim inicijativama koje potiču razmjenu znanja i unapređuju poslovnu praksu, te se zalaže za kontinuirani razvoj IT sektora u Bosni i Hercegovini kroz saradnju, edukaciju i povezivanje s globalnim stručnjacima. Naš cilj je stvoriti održiv ekosistem koji omogućava lokalnim kompanijama da unaprijede konkurentnost na međunarodnom tržištu, promovirajući pri tome društveno odgovorno poslovanje i tehnološki napredak. Izuzetno je važno da kroz podršku USAID projekta 'Diaspora Invest' pokažemo koliko dijaspora može imati snažan utjecaj na veću društvenu odgovornost u našoj poslovnoj zajednici", izjavio je izvršni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić.

U okviru prvih edukacija učesnici, predstavnici kompanija članica Bit Alijanse, imali su priliku razgovarati sa Jasminom Jahićem, direktorom studija kompjuterskih nauka na Queens' College u okviru Cambridge Univerziteta o poboljšanju komunikacije u razvoju projekata i efikasnijem razvoju softverskih rješenja, s obzirom na radno okruženje i komunikaciju unutar timova.

"BiH ima fantastične inženjere. IT sektor u BiH pravi izuzetno kvalitetna rješenja, te upravo kroz ovakve događaje imamo priliku kreirati saradnju sa dijasporom koja je izuzetno zainteresovana za rad sa BiH. Naše IT firme posjeduju vrhunsku tehničku stručnost za rješavanje globalnih industrijskih izazova, te im je potrebno više informacija o specifičnim potrebama tržišta. Postoji prostor za unapređenje menadžerskih vještina i sistematskog pristupa, kao i potreba za jasnim smjernicama ka kreiranju vlastitih rješenja koje možemo plasirati kao gotove proizvode sa BH brendom umjesto tradicionalnog outsourcinga", rekao je Jasmin Jahić.

Učesnici su također imali priliku razgovarati i sa Mirhom Omerović Smajlović, konsultanticom za pametne tehnologije u Mercedes Benzu, a na temu različitih pristupa u prodaji, kao i razvoju poslovanja koji se zasnivaju na odgovornom i etičkom poslovanju.

"Saradnja između USAID-a i Bit Alijanse predstavlja izuzetno koristan korak u olakšavanju prenosa znanja iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Ova inicijativa ne samo da pomaže u zbližavanju dijaspore s domaćom IT scenom, već otvara i prostor za bosanskohercegovačke IT kompanije da prošire svoje vidike i uspostave kontakte sa stranim tržištima. Intenziviranje projekata koji povezuju dijasporu s domaćim akterima će dodatno ojačati ovu saradnju i stvoriti nove prilike za saradnju i razvoj u budućnosti. Sa ličnog aspekta, smatram da mi je ovaj projekat otvorio neke nove prilike za poznanstva, dao bolji uvid u našu IT scenu i samim tim omogućio moje glasno zagovaranje za saradnju sa bh. IT kompanijama u njemačkom automobilskom sektoru", poručila je Omerović Smajlović.

DiaLab - Business and Social Impact Academy
DiaLab - Business and Social Impact Academy

U nastavku DiaLab - Business and Social Impact Academy planirano je da se obrade sljedeće teme koje će predavati stručnjaci iz dijaspore: etičko i efikasno upravljanje resursima, liderstvo i upravljanje timovima usmjereno na ljude, strateško planiranje i analiza tržišta s naglaskom na svrhu, umrežavanje s fokusom na društveni uticaj, globalno poslovanje i ponovno povezivanje timova, te upravljanje rizicima uz odgovorno suočavanje s izazovima.

Na kraju programa, planirana je ceremonija dodjele certifikata pod nazivom "Zajedno za društveni uticaj u poslovanju".