Rješenje ministarstva
30

Druga strana medalje: RMU nije ispunio uslove za Termoelektranu u Banovićima

A. D.
TE Banovići
TE Banovići
Nakon što je direktor RMU Banovići Munever Čergić na početku današnje vanredne sjednice Općinskog vijeća govorio stanju u rudniku, ali i zastoju u izgradnji Termoelektrane u Banovićima, dokumenti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK bacaju nešto drugačije svjetlo na priču o izgradnji navedene termoelektrane.
Prema dokumentaciji koja je u posjedu portala Klix.ba, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev RMU Banovići u postupku vodne saglasnosti za formiranje akumulacije „Ramići“ u clju osiguranja tehnološke vode za potrebe Termoelektrane „Banovići“ i Tvornice cementa u Banovićima.

Ističe se da Zakonom o vodama nije propisana mogućnost produženja važenja prethodne vodne saglasnosti.

Uvidom u priloženu dokumentaciju Ministarstvo je utvrdilo da se na osnovu nje ne može izdati prethodna vodna saglasnost. Kompletno rješenje Ministartvo možete pročitati u fotogaleriji.

Iako je izgradnja Termoelektrane (TE) Banovići trebala početi do kraja 2017. godine, to se još nije desilo, a ranije je isticano da nisu obezbijeđena sva finansijska sredstva koja bi Rudnik mrkog uglja (RMU) Banovići dobio po kreditnoj liniji konzorcija bh. banaka.

Vrijednost cjelokupnog projekta TE Banovići iznosi blizu 405 miliona eura, od čega se 85 posto finansira od kineskog konzorcija banaka, a preostalih 15 posto od kredita domaćih banaka.