|

CPE radionica: Upravni postupak i upravni spor u praksi

CPE radionica: Upravni postupak i upravni spor u praksi
26
Sponzorirani članak
29.1.2020. u 12:00
0
komentara
26

dijeljenja
CPE radionica: Upravni postupak i upravni spor u praksi
Centar za poslovnu edukaciju (CPE) organizuje radionicu: "Upravni postupak i upravni spor u praksi" u Sarajevu 26. februara 2020. godine.
Radionica je namijenjena javnom sektoru: organima uprave BiH, FBiH i RS, kantona, organima gradske i općinske službe za upravu, javnim firmama, nevladinim organizacijama kao i privatnim firmama na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku).

CPE poklanja popust za rane prijave do 15. februara, stoga požurite sa prijavom.


Cilj naše radionice je povećanje efikasnosti u procesu upravnog postupka, od pokretanja postupka do konačnosti upravnih akata kao i vođenje upravnog spora. Na radionici obrađujemo pravila upravnog postupka po kojima postupa javni sektor: organi uprave BiH, FBiH i RS, kantona, organi gradske i općinske službe za upravu, javne firme, nevladine organizacije kao i privatne firme na koje se odnosi ZUP (Zakon o upravnom postupku), kad u upravnim stvarima rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka u upravnim svarima.

Također ćemo obraditi i izjavljivanje žalbe na upravne akte prvostepenog organa, postupanje drugostepenog organa po žalbi stranke, podnošenje tužbe odnosno vođenje upravnog spora pred nadležnim sudom na konačna rješenja po provedenom upravnom postupku.

Radionicu vode dipl. pravnik Enes Obralija i dr.sc. Muhamed Mujakić, pravni eksperti iz oblasti upravnog prava koji svoja dokazana praktiča iskustva stavljaju vama na raspolaganje kroz interaktivan rad u maloj grupi učesnika. Fokusirani smo na prenos praktičnog znanja i iskustva, a kroz ovaj trening imate mogućnost postavljati konkretna pitanja i predstavljati slučajeve iz vaše prakse.

U toku radionice učesnici će sa trenerima proći sve korake pred prvostepenim organom od pokretanja upravnog postupka, komuniciranja organa i stranaka, zastupanja, do donošenja upravnog akta od prvostepenog organa. Zatim izjavljivanje žalbe na prvostepeni upravni akt, postupanje drugostepenog organa, donošenje konačnog rješenja i njegovo pobijanje odnosno tužbom pokretanje upravnog spora. Osim općeg upravnog postupka bit će riječi i o posebnim upravnim postupcima.

Od trenera sa višegodišnjim praktičnim iskustvom saznajte dodatne praktične savjete koji će vam pomoći u budućem radu.Treneri
Enes Obralija, Certificirani trener za oblast upravnog prava
dr. sc. Muhamed Mujakić, Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava

Certifikat
Po završetku treninga učesnici dobijaju CPE certifikat.

Mjesto i datum održavanja
Sarajevo 26. februar 2020., 9:30 do 16:00h, hotel Hills.

Radionica je ograničena na 22 učesnika, zato požurite sa prijavom i iskoristite popust. Više informacija o radionici i prijave na https://trening.cpe.ba/upravni-postupak/ ili nas pozovite 033/ 260 - 505.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Komentari na članak su isključeni.