{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vijeće ministara BiH: Imenovanja odgođena za narednu sjednicu

F
10.9.2014. u 17:38
4
8
Vijeće ministara BiH: Imenovanja odgođena za narednu sjednicu
4
Vijeće ministara BiH: Imenovanja odgođena za narednu sjednicu
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Povjerenstva za kupovinu/nabavu objekata za smještaj institucija BiH, donijelo je pojedinačne odluke o kupovini objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu.
Na ovaj način Vijeće ministara BiH želi sustavno riješiti problem smještaja institucija Bosne i Hercegovine i dugoročno ostvariti uštede u trošenju proračunskog novca jer su prošle godine troškovi zakupa za smještaj institucija iznosili oko devet miliona KM.

Riječ je o objektu ili dijelovima objekata u Mostaru na adresi SPO "Orca" površine 1.598,48 četvornih metara u iznosu od 5.610.664,80 KM, zgradi "Hidrogradnje" u Sarajevu ukupne površine 3.170,44 četvornih metara po cijeni od 8.997.708,72 KM, poslovnom objektu u Banjoj Luci površine 722,94 četvornih metara vlasništvo GP Krajine po cijeni od 2.994.272,89 KM te objektu u Istočnom Sarajevu površine 407,09 četvornih metara u ul. Dabrobosanskoj 26 - 28, vlasništvo Teakoma d.o.o. Prnjavor po cijeni od 997.370,50 KM; kao i poslovnom objektu u Tuzli, ulica Maršala Tita 36, zgrada Tehnograda po cijeni od 910.780,00 KM.

Vijeće ministara je prije donošenja ovih odluka usvojilo Izvješće Povjerenstva za kupovinu/nabavu objekata za smještaj institucija BiH, uz sugestije i zaključke Ministarstva financija i trezora BiH.

Vijeće ministara ranije je odobrilo 20 miliona KM za Projekt kupovine/nabave objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, koji je uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2012. - 2014. godine.

Prioritet obnova stambenih jedinicaVijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o posljedicama poplava u BiH o pitanjima raseljenja i obnove stambenih jedinica, kojom se naglašava da je saniranje štete nastale na stambenim jedinicama u vrhu prioriteta za rješavanje u narednom razdoblju te u tom pravcu pozvalo donatore da svoja raspoloživa sredstva usmjere, prije svega, u obnovu stambenih jedinica u najkraćem mogućem roku.

Radi smanjenja problema raseljenja uzrokovanog poplavama i stvaranja uvjeta za normaliziranje života, jedan od prioriteta je obnova i osposobljavanje zdravstvenih ustanova, škola i drugih javnih objekata.

Prema Informaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, uslijed poplava i klizišta u BiH je raseljena je 89.981 osoba, potpuno su srušene 1.943 stambene jedinice, dok je 41.306 stambenih jedinica oštećeno, što je ukupno 43.249 stambenih jedinica, odnosno obitelji koje trebaju stambeno zbrinjavanje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će redovito svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće, dostavljati Vijeću ministara BiH informacije o rješavanju pitanja stanovanja, uzrokovanog poplavama i klizištima, s prijedlogom mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH zatražilo je od Interresorne radne skupine informaciju o realizacije zaključka sa 106. sjednice Vijeća ministara BiH u svezi s dostavljanjem prijedloga kriterija o raspodjeli pomoći nakon svibanjskih poplava u BiH.

Projekt FAO pomoći poplavljenim

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji projekta „Urgentna pomoć ugroženim vlasnicima stoke pogođenim poplavama i izgradnja kapaciteta za brzi oporavak od poplava“ – projekt pomoći Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (FAO).

Za potpisnika projektnog sporazuma određen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić, a za bh. koordinatora projekta imenovan je njegov pomoćnik za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj Dušan Nešković.

Ovim će projektom za Bosnu i Hercegovinu biti izdvojena sredstva za nabavu stočne hrane u vrijednosti od 476 tisuća američkih dolara.

Na ovaj će način biti distribuirano 620 tona lokalno proizvedene stočne hrane za 2500 malih uzgajivača stoke u područjima koja su najviše pogođena poplavama.

Imenovanja odgođena za narednu sjednicuVijeće ministara BiH odgodilo je za narednu sjednicu izjašnjavanje o pojedinačnim informacijama o isteku mandata rukovoditeljima u više bh. institucija i upravnih odbora, kao i o prijedlozima za imenovanju rukovoditelja u institucijama BiH, povjerenstvima i tijelima Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pregovaranje i zaključivanje Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojim se unapređuju bilateralni odnosi, ispunjavaju obveze preuzete Poveljom Ujedinjenih naroda i šalje pozitivna poruka zemljama u regiji, europskim i globalnim partnerima o spremnosti Bosne i Hercegovine i Crne Gore da sporazumno urede preostala otvorena pitanja.

Prema Ugovoru, državna se granica proteže od tromeđe Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije na sjevernom dijelu, do tromeđe Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske na južnom dijelu.

Rok za obilježavanje državne granice na terenu je do tri godine od stupanja na snagu ovog ugovora.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

BiH i Turska će uzajamno priznavati vozačke dozvoleVijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, koji će građanima dviju država omogućiti da za vrijeme legalnog boravka na teritoriju druge države mogu podnijeti zahtjev za izdavanje zamjenske vozačke dozvole bez polaganja teoretskog i praktičnog dijela vozačkog ispita.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Damir Hadžić.

Razvoj javnozdravstvenih planova u BiHVijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za potpisivanje Dvogodišnjeg sporazuma o suradnji između Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu za razdoblje 2014. - 2015. godine, koji odražava viziju Regionalnog ureda WHO-a - „Bolje zdravlje za Europu“, kao i principe i vrijednosti razvoja europske politike - „Zdravlje 2020“.

Tako će politika „Zdravlje 2020“, koja je usmjerena na smanjenje nejednakosti u zdravstvu, biti realizirana i u Bosni i Hercegovini putem razvitka novih i poboljšanja postojećih javnozdravstvenih planskih dokumenata i fokusiranja na kontrolu opterećenja nezaraznim bolestima.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Sredoje Nović.

Uspostaviti ured ICPE-a u SarajevuVijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Međunarodnog centra za promociju poduzetništva - (ICPE), Slovenija, radi jačanja suradnje putem uspostavljanja ureda ICPE-a u Sarajevu.

Otvaranje ICPE-ova ureda u Sarajevu doprinijet će razvoju poduzetništva, s fokusom na javna poduzeća, posebno na njihov učinkovit i društveno odgovoran menadžment te razvitak javno-privatnog partnerstva u BiH.

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Zlatko Lagumdžija.

Veća konkurentnost prijevoznika iz BiHVijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o izmjenama tarife administrativnih pristojbi u dijelu koji se odnosi na dozvole za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika i stvari.

S ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja i osiguranja veće konkurentnosti prijevoznika iz Bosne i Hercegovine Odlukom je predviđeno umanjenje propisanih iznosa administrativnih pristojbi i njihovo usklađivanje s pristojbama zemalja iz okruženja.

Sukladno ovoj odluci, poduzeća će za prvu dozvolu da na redovitoj liniji u međunarodnom cestovnom prijevozu mogu obavljati prijevoz putnika ili vršiti tranzit motornim vozilima platiti 300 KM, a za svaki sljedeći primjerak dozvole, s ovjerenim prilozima, platit će naknadu u iznosu od 40 KM.

Strana fizička ili pravna osoba oslobađa se obveze plaćanja pristojbe po ovoj tarifnoj osnovi pod uvjetima reciprociteta.

Za dozvolu obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza stvari fizičke ili pravne osobe će po svakoj bilateralnoj pojedinačnoj dozvoli plaćati iznos od 10 KM, a po svakoj dozvoli s višekratnom uporabom iznos od 500 KM za CEMT dozvolu, odnosno 250 KM za godišnju bilateralnu dozvolu. I u ovom slučaju je strana fizička ili pravna osoba oslobođena obveze plaćanja pristojbe pod uvjetima reciprociteta.

Grant od 300.000,00 za zbrinjavanje otpuštenog personala MO i OSBiHVijeće ministara BiH donijelo je Odluku o realizaciji granta za implementaciju programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH "Perspektiva" u 2014. godini.

Radi se o iznosu od 300.000 KM koliko je u 2014. godini planirano za zbrinjavanje 71 osobe u okviru programa „Perspektiva“. Dana je suglasnost Ministarstvu financija i trezora BiH da putem Jedinstvenog računa trezora izvrši prijenos sredstava iz proračuna institucija BiH koja su odobrena za Ministarstvo obrane BiH na temelju ove odluke.

Ministarstvo obrane zaduženo je da Vijeću ministara dostavi konačno izvješće o realizaciji granta za implementaciju programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala MO i OSBiH „Perspektiva“ u 2014. godini.

BiH pristupa programu eu „Carina 2020“Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prijedlogu pokretanja pristupanja Bosne i Hercegovine programu Europske unije „Carina 2020“ i ovlastilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za nositelja aktivnosti u vezi s bh. pristupanjem ovom programu.

Iz sredstava pretpristupnih fondova bit će planirana sredstva za kontribuciju BiH u programu „Carina 2020“.

Program „Carina 2020“ je sedmogodišnji program za razdoblje od 2014. do 2020. godine i predstavlja nastavak programa „Carina 2013“. Ovo je program Europske unije za potporu funkcioniranju i modernizaciji carinske unije radi jačanja unutarnjeg tržišta putem suradnje između zemalja članica, njihovih carinskih uprava i njihovih službenika.

Dio Programa osigurava pristup jedinstvenoj IT platformi kojoj se Bosna i Hercegovina može pridružiti i prije ulaska u EU.

Sudjelovanje u jedinstvenom IT carinskom sustavu bi osiguralo lakši i ubrzani promet robe u i iz BiH.

Državni plan za zaštitu stanovništva od ionizirajućeg zračenjaVijeće ministara BiH, na prijedlog Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, donijelo je Odluku o donošenju Državnog akcijskog plana o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od ionizirajućeg zračenja u slučaju izvanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete.

Cilj plana je uspostavljanje učinkovitog i uspješnog sustava pripravnosti i odgovora nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini na svim razinama organizacije u slučaju radiološkog ili nuklearnog događaja na bh. teritoriju.

U realizaciju plana uključeno je 18 institucija na državnoj razini te po devet entitetskih institucija i šest institucija u Brčko Distriktu BiH.

Zatraženo izjašnjenje Ureda za zakonodavstvo VMBiHVijeće ministara BiH zadužilo je Ured za zakonodavstvo da Vijeću ministara dostavi izjašnjenje o mišljenju Agencije za državnu službu BiH o nastalim okolnostima u svezi s direktorom Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini Dušanom Gavranom, nakon čega će Vijeće ministara donijeti odluku o njegovu daljnjem radnopravnom statusu.

Grant sredstva od 4,7 miliona euraVijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracija o prijedlogu paketa grant aplikacija za kandidiranje u okviru 12. ograničenog poziva za predaju projekata Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Ured državnog IPA koordinatora zadužen je da Tajništvu WBIF-a odmah dostavi aplikacije iz Bosne i Hercegovine, i to: izgradnja kanalizacijskih kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda u Cazinu (vrijednost granta 2 miliona eura), plan smanjenja curenja vode u općini Tuzla – faza II (vrijednost granta 1,2 miliona eura), vodoopskrba i sanitacija u Republici Srpskoj (vrijednost granta 1,5 miliona eura), a na osnovi službenog dostavljanja aplikacije iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Uredu DIPAK-a.

Postupni ekonomski rastVijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje o perspektivama 2015. – 2017. godine u kojoj se navodi da bi uslijed očekivanog ekonomskog rasta ekonomskih partnera Bosne i Hercegovine, bh. ekonomski rast mogao iznositi 1,8 posto u 2014. godini, te 3,2 posto u 2015. godini.

Očekivano postupno jačanje ekonomskog rasta u euro-zoni i neposrednom okruženju bi trebalo dovesti do daljnjeg postupnog jačanja bh. ekonomije sa stopom rasta u 2016. od 4,1 posto, odnosno 4,6 posto 2017. godine.

VMBiH realiziralo 92 posto zaključakaVijeće ministara BiH realiziralo je 92 posto zaključaka donesenih u prvih šest mjeseci 2014. godine, navodi se u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, koji je razmotren na sjednici.

Vijeće ministara je u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine realiziralo 227 zaključaka, od ukupno zacrtanih 248 zaključaka.

Zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizirale zaključke Vijeća ministara da ih bez daljnjeg odlaganja u cijelosti provedu, a da za zaključke čija realizacija zahtijeva duže vremensko razdoblje ili suradnju s drugim institucijama ubrzaju aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Zaključeno je da realizacija zaključaka i ubuduće treba biti prioritet svih ministarstava i drugih državnih institucija, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: