Parlament BiH
7

Tematska sjednica o pravima LGBTI osoba: BiH mora pružiti podršku ranjivim grupama

Piše: Dž. Č.
Samra Filipović-Hadziabdić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, koji se obilježava danas širom svijeta, Zajednička komisija za ljudska prava i Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održali su tematsku sjednicu na kojoj su sagledali stanje i položaj u kojem se nalaze LGBTI osobe u BiH.

Sjednica je organizirana u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sarajevskim otvorenim centrom i UNDP-jem u BiH.

"Veoma je dobro da predstavnici ovako važnih tijela na današnji dan govore o kršenju prava LGBTI populacije u BiH. U saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom mi smo poduzeli niz koraka za poboljšanje položaja LGBTI osoba u BiH. Međutim, iako imamo dosta aktivnosti koje vode naprijed, naše kolege i prijatelji iz SOC-a nedavno su se ipak suočili s neprijatnim događajem kada nisu na vrijeme dobili dozvolu Ministarstva saobraćaja KS za održavanje protestnog marša. Pozivam sve institucije da zaista rade svoj posao u skladu sa zakonom i pruže podršku vulnerabilnim grupama u našoj državi", kazala je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić.

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Maja Gasal-Vražalica podsjetila je kako su na tematskoj sjednici 2015. godine donesena dva ključna zaključka o položaju LGBTI populacije u BiH. Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH izradila je specijalni izvještaj o stanju i položaju ljudskih prava LGBTI populacije u BiH, a Ministarstvo za ljudska prava BiH je izmijenilo i dopunilo Zakon o zabrani diskriminacije u kojem je sada eksplicitno zabranjena diskriminacija i po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

"Želimo izaći pred Parlament BiH sa zaključcima u kojima ćemo ukazati na to kako se ljudska prava u BiH trebaju poštivati svugdje i uvijek bez izuzetaka, diskriminacije i segregacije", naglasila je Gasal-Vražalica.

Nakon što Ministarstvo saobraćaja KS nije na vrijeme odgovorilo na zahtjev SOC-a za održavanje protestnog marša LGBTI osoba i aktivista u Sarajevu, ombudsmen za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur kazala je kako će bh. ombudsmeni tražiti da se izmijeni zakon i da se ograniči period u kojem nadležne vlasti moraju don ijeti odluku o dozvoli za održavanje sličnih skupova.

"Svaki građanin u BiH, bez obzira na to kojoj populaciji pripada, mora uživati jednaka prava. Nažalost, sve veće razdvajanje po osnovu jezika, kulture i seksualne orijentacije dovodi do razjedinjavanja društva. Moramo uraditi više na jačanju tolerancije i zajedničkog života u BiH", rekla je Džumhur.

Na današnjoj tematskoj sjednici o pravima i položaju LGBTI osoba u BiH govorio je i Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

"Obaveze BiH, Federacije, RS-a i Brčko distrikta su da izrade detaljan set mjera kojima će unaprijediti poštivanje i zaštitu ljudskih prava lezbijki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba. To proizilazi iz naših obaveza preuzetih potpisivanjem i ratificiranjem međunarodnih dokumenata, kao i članstva u međunarodnim organizacijama", istaknuo je Isaković.

Ovogodišnja zajednička tematska sjednica održana je pod nazivom "Biti LGBTI osoba u BiH – preporuke za djelovanje institucija".