Mandat 2023 - 2024
32

Skupština UN-a izabrala pet novih nestalnih članica Vijeća sigurnosti

S. Š. U.
Izvor: Twitter
Izvor: Twitter
Generalna skupština Ujedinjenih nacija održala je izbore za 5 novih, nestalnih država članica Vijeća sigurnosti kako bi zamijenila sadašnje predstavnike čiji mandat završava 31. decembra ove godine.

Japan, Mozambik, Ekvador, Malta i Švicarska izabrane su kao nestalne članice UN-ovog Vijeća sigurnosti na glasanju održanom jučer. Izabrane države svoje predstavnike će imati u periodu do 2024. godine, prenosi Reuters.

Generalna skupština UN-a koja se sastoji od predstavnika 193 države članice, održala je izbore za nove članice Vijeća sigurnosti koje se biraju na mandat od nekoliko godina, kako bi zamijenila postojeće nestalne članice čiji mandat ističe 31. decembra 2022. godine.

Nove članice služit će u moćnom tijelu UN-a koji broji ukupno 15 država u periodu od dvije godine, a mandat im počinje 1. januara 2023. godine.

Stalne članice Vijeća sigurnosti su Velika Britanija, Kina, Rusija, SAD i Francuska.

Pet izabranih država pridružit će se ostalim nestalnim članicama Vijeća kojega čine Indija, Irska, Kenija, Meksiko i Norveška.