Obuhvaćeno 13 zemalja
26

Istraživanje pokazalo da je rasna diskriminacija u Evropi u porastu

A. Ku.
Foto: EPA-EFE
Foto: EPA-EFE
Rezultati istraživanja pokazuju da je rasizam u Evropi u porastu, a skoro polovina ispitanika tamije puti je kazala da se suočava sa verbalnim zlostavljanjem njihove djece i nemogućnosti da iznajmi stan.

U svim sferama života, od škola do tržišta rada, stanovanja i zdravstva, istraživanje agencije EU za prava ljudi afričkog porijekla otkrilo je visok nivo diskriminacije, a neki od najgorih rezultata zabilježeni su u Austriji i Njemačkoj.

Istraživanje je obuhvatilo 6.752 osobe afričkog porijekla u 13 zemalja – Austriji, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu , Poljskoj, Portugalu, Španiji i Švedskoj.

Rezultati su pokazali da je 45 posto ispitanika iskusilo rasnu diskriminaciju.

U Austriji i Njemačkoj tri od četiri ispitanika su kazali da su se osjećali diskriminirano u posljednjih pet godina.

Michael O'Flaherty, direktor Agencije za temeljna prava EU, koja savjetuje Evropsku komisiju o politici, rekao je da su rezultati istraživanja sramotni.

Rečeno je da rasizam koji je otkrila agencija utiče na svakodnevni život ljudi. Svaki četvrti ispitanik je rekao da ih je vlasnik privatne imovine spriječio da iznajme kuću zbog njihove rasne ili etničke pripadnosti.

U svim ispitanim zemljama, pokazalo se da mladi ljudi afričkog porijekla imaju tri puta veću vjerovatnoću da rano prekinu školovanje.