Zadržali novac
103

BiH će tužiti Globalnu alijansu za vakcine zbog neisporučenih doza koje smo platili 1,6 miliona KM

S. M.
Foto: EPA-EFE
Foto: EPA-EFE
Bosna i Hercegovina priprema tužbu protiv GAVI-ja (Globalnu alijansu za vakcine) radi vraćanja neutrošenog novca (1,6 miliona KM) isplaćenog za nabavku vakcina protiv Covida-19.

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju Pravobranilaštva BiH o svim pokrenutim sporovima protiv Bosne i Hercegovine na sudovima u inostranstvu koji mogu imati dodatne finansijske implikacije na budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, odnosno onog nivoa vlasti na koji se spor odnosi.

Informacija sadrži pregled osam postupaka s detaljnim podacima o njihovom pojedinačnom statusu i vrijednostima spora, među kojima je njih sedam u fazi arbitražnog postupka ili mirnog rješavanja spora.

Jedan postupak priprema BiH protiv GAVI-ja radi vraćanja cjelokupnog neutrošenog novčanog iznosa mirnim ili drugim utuživim putem jer je GAVI jednostrano zadržao 1.615.120 američkih dolara, nakon isteka ugovora zaključenog s BiH o preuzimanju obaveza nabavke vakcina za Covid-19.

GAVI je Bosni i Hercegovini isporučio samo 27 posto ili 332.640 vakcina od ukupno naručenih i plaćenih 1.232.000 doza vakcina, a tokom trajanja ugovora nije isporučeno 899.360 doza vakcina, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.