Regionalna problematika
14

Protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije

FENA
Foto: F. K./Klix.ba
Foto: F. K./Klix.ba

Predsjednik Udruženja za modernu historiju Sarajevo, profesor historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Husnija Kamberović izjavio je danas da jedan broj poznatih historičara iz zemalja reagiona uputio protest protiv zloupotreba historije u procesu evropskih integracija Sjeverne Makedonije.

Kako se navodi, protest je upućen povodom zloupotrebe historije kojom vlada Republike Bugarske prijeti blokadom početka pregovora između Brisela i Skopja u procesu everopskih integracija Sjeverne Makedonije.

Posljednjih mjeseci vlada Republike Bugarske prijeti blokadom početka pregovora između Brisela i Skoplja, tražeći od Sjeverne Makedonije da prihvati „historijsku istinu“ da makedonski identitet i jezik imaju bugarske korijene i da su makedonsku naciju stvorili Tito i Kominterna.

Kamberović navodi da potpisnici protesta izražavaju osudu ovog slučaja historijskog revizionizma i zloupotrebe historije u političke svrhe.

"Smatramo da je takav pristup opasan ne samo za historiju kao humanističku disciplinu, već i za demokratiju i prosperitet regiona, ali i same Evropske unije. Nametanje 'historijskih istina' je neprihvatljivo i opasno. Stvaranje makedonske nacije se ne razlikuje od načina na koje su nastale sve druge nacije, a pravo na samoopredjeljenje je osnovno ljudsko pravo", rekao je Kamberović.

Potpisnici najavljuju da će protest biti upućen u Brisel i na druge adrese.

Među potpisnicima su Prof. dr. Dubravka Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Prof. dr. Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu, Prof. dr. Tvrtko Jakovima, Sveučilište u Zagrebu, Prof. dr. Božo Repe, Univerzitet u Ljubljani, Doc. dr. Adnan Prekić, Univerzitet Crne Gore, Dr. Snježana Koren, Sveučilište u Zagrebu, Dr. Milivoj Bešlin, Univerzitet u Beogradu, Prof. dr. Damir Agičić, Sveučilište u Zagrebu, Doc. dr. Branimir Janković, Sveučilište u Zagrebu, Prof. dr Momir Samardžić, Univerzitet u Novom Sadu, Dr. Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, Prof. dr. Hrvoje Klasić, Sveučilište u Zagrebu, Prof. dr. Radina Vučetić, Univerzitet u Beogradu, Dr Srđan Milošević, istoričar, Beograd, Dr. Aleksandar R. Miletić, istoričar, Institut za noviju istoriju Srbije, Centar za istorijske studije i dijalog, Beograd, Veljko Stanić, istoričar, Beograd i Petar Žarković, istoričar, Beograd.