Jedan od prioriteta
0

Počela sjednica Vijeća ministara, na stolu korigovani tekst Strategije za borbu protiv korupcije

I. Sa.
Foto: T. S./Klix.ba
(Foto: T. S./Klix.ba)
Na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH bi se trebao razmatrati novi tekst Prijedloga odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije za isti period.

Tako se radi o sljedećim korekcijama: dodan je dio koji govori o tome da je posljednjim izmjenama Zakona o VSTV-u došlo do unaprijeđenja u pravosuđu.

Pored toga, izostavljen je dio koji se odnosi na uspostavu Centralnog portala podataka i sačinjavanja unificiranih programskih modula koji bi objedinili aktivnosti tijela za spriječavanje korupcije u analitičkom i strukturalnom smislu.

Tako je dio koji se odnosi na ovu uspostavu izbrisan iz teksta materijala u ostalom dijelu dokumenta.

Također je izmijenjen i tekst aktivnosti Akcijskog plana čime je uvažen prijedlog da se "usvoje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini zakoni o transparentnosti vlasništva nad medijima i kriteriji za javno oglašavanje".

Ovaj materijal sa izmjenama će biti uvršten kao predmet razmatranja i usvajanja na prvoj narednoj sjednici Vijeća ministara BiH.

Pristupanje Evropskoj uniji je strateški prioritet naše zemlje, dok je borba protiv korupcije jedan od ključnih izazova vladavine prava.

Strategija za borbu protiv korupcije 2024-2028. odražava bezuslovnu opredijeljenost za borbu protiv korupcije i stvaranje sistemskih rješenja za efikasno suzbijanje korupcije.

Donošenje strateških dokumenata, poput ove Strategije i Akcionog plana je u skladu sa uvažavanjem 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti za članstvo u EU, naručito kriterij broj sedam koji glasi "jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizma".

Osim toga, planirano je i glasanje o prijedlogu odluke o imenovanju Radne skupine za izradu Prijedloga pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Na dnevnom redu će se naći i Nacrt sporazuma o zajmu (Projekt unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma te Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola.

Ministarstva i državne agencije izložit će svoje izvještaje o radu za 2023. godinu, a Ministarstvo vanjskih poslova BiH dat će informaciju o svojim višegodišnjim kapitalnim projektima.

Ministarstvo sigurnosti BiH predstavit će informaciju o aktivnostima ministarstva u prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz Savezne Republike Njemačke u Bosnu i Hercegovinu na osnovu Evropskog putnog lista za povratak.