Angažman dijaspore
76

Sarajlija u Nizozemskoj Alden Pervan: Najveći problem bh. društva je korupcija na svakom ćošku

A. Ku.
Alden Pervan (Foto: Facebook)
Alden Pervan (Foto: Facebook)
Alden Pervan, Sarajlija s adresom u Kraljevini Nizozemskoj, magistar je međunarodnog i evropskog prava i član pokreta "Snaga domovine" koji spaja bh. dijasporu širom svijeta.

Pervan je za Klix.ba govorio o značaju povezivanja dijaspore i njenom utjecaju na Bosnu i Hercegovinu.

Bio je koordinator pokreta "Snaga domovine" u Nizozemskoj čiji je glavni cilj bila registracija bh. državljana za glasanje na općim izborima. U tu svrhu je okupio veliki broj mladih bh. patriota koji su radili na animiranju svojih zemljaka za glasanje.

Jačanje veza

Na početku razgovora, Pervan nam kaže da mu je Nizozemska dala priliku da se obrazuje, ali da s ponosom nosi svoj bosanski identitet.

“Međutim, kao građanin Nizozemske sa sobom ponosno nosim svoje bosansko porijeklo i bosanski identitet. Uvijek sam kroz razne inicijative i bosanske organizacije bio aktivan u korist naše domovine. Zato je bilo logično da se pridružim pokretu 'Snaga domovine' u kojem sam prepoznao inicijativu da se, s jedne strane, zbliže Bosanci i Hercegovci širom svijeta, a s druge strane da se ovaj dio bh. društva uvede u jaču vezu sa zemljom porijekla", kaže Pervan.

Smatra da dijaspora može pokrenuti pozitivne promjene koje će se odraziti na građane BiH.

"Kada se uzme u obzir broj ljudi koji žive van države BiH, što je otprilike dva miliona, a i kada se uzmu u obzir ekonomski, intelektualni i socijalni kapaciteti ovog dijela bh. građanstva, svakako se može govoriti o realnom kapacitetu koji, ako se bolje organizuje, može pomoći BiH da krene brže naprijed", ističe Pervan.

Naglašava da bi vlasti u BiH istovremeno trebale posegnuti za ovim ogromnim potencijalom.

"Prepoznajemo određene pomake u pravom smjeru, ali još ima više prostora da se ovaj proces ubrza i da se dijaspora uključi u realizovanje internacionalnih ambicija države", navodi Pervan.

Vladavina zakona

Na naše pitanje šta smatra najvećim problemom u BiH, kaže nam da je korupcija najveći problem bh. društva.

"Korupcija je na svakom ćošku, organizovani kriminal koji sve više pušta korijene u razne institucije, a samim tim i nedostatak vladavina zakona. A upravo nedostatak potonjeg uzrokuje da korumpirani pojedinci i grupe štete zemlji i sputavaju njene ambicije. Naravno, ti ljudi i grupe nemaju ambiciju u smislu evropskih integracija, jer će prva prirodna posljedica toga biti njihov odlazak i sankcionisanje", objašnjava Peravn.

Govoreći o usporenom kretanju BiH ka EU dodaje da su institucije blokirali upravo korumpirani pojedinci i grupe te je zbog toga nemoguće poduzeti prave korake.

"Potreban je dašak svježeg zraka mladih i ambicioznih ljudi koji stavljaju državne interese iznad vlastitih. Upravo tu mogu dati pozitivan doprinos bh. građani koji žive van BiH, jer nisu zavisni ili pod pritiskom navedenih aktera", kaže Pervan.

Nezadovoljan je, kaže nam, odzivom dijaspore na glasanje na izborima, a za to postoji nekoliko razloga.

"S jedne strane, pasivni mentalitet pojedinaca nas sprečava da brže postignemo veće promjene. Dva miliona ljudi je veliki potencijal koji definitivno može donijeti pozitivne promjene, a posebno u oblastima gdje vladaju antidržavni elementi. Međutim, i same bh. vlasti ne žele da olakšaju glasanje ovoj grupi ljudi. Ovo se može objasniti činjenicom da je ova grupa manje predvidljiva u glasanju, jer nije ovisna ili mnogo manje ovisi o političkim strukturama u BiH. Međutim, pokret 'Snaga Domovine' je uoči prethodnih državnih izbora pokazao da je u stanju da djeluje globalno i uvjeri ljude da je upravo njihov glas od suštinskog značaja. To se vidi po rezultatima koje smo uspjeli postići za kratko vrijeme i s ograničenim sredstvima", naglašava Pervan.

U narednom periodu će nastaviti s procesom podizanja svijesti dijaspore o važnosti glasanja te se nada da će broj onih koji se odlučuju da iskoriste svoje pravo glasa rasti.

Pravo glasa

Na naše pitanje zbog čega se mladi odlučuju za napuštanje domovine odgovara da nedostatak vladavine zakona u kombinaciji s globalizacijom mlade navodi da to da svoju budućnost grade negdje drugo.

"Do neke mjere to je apsolutno tako. Barem ti mladi ljudi završavaju u društvima koja su institucionalno bolje organizovana i to građanima daje više mira i sigurnosti. Međutim, i ova društva su daleko od idealnih i često nose s sobom velike izazove. Velika organizovana društva zahtijevaju veliku žrtvu u finansijskom smislu, ali i u pogledu ličnih normi i vrijednosti. U svom krugu vidim sve više Bosanaca koji su u posljednjih pet godina dolazili u zapadne države i zaključili da im nije uvijek bolje živjeti u tim državama. Dobro je da ljudi imaju prostora da steknu ovo iskustvo i onda donesu lični zaključak", stava je Pervan.

Kada je riječ o predstojećim aktivnostima pokreta "Snaga domovine" izbori su jedna od tema na kojoj će biti rađeno u kontinuitetu.

"Ono što je sada bitno je da Pokret želi biti veza između bh. organizacija širom svijeta i bh. vlasti. Ministarstvo izbjeglica i raseljenih lica FBiH izdvojilo finansijska sredstva koja će omogućiti da Pokret u kratkom roku obezbijedi određena finansijska sredstva za ove organizacije, ukoliko se pokaže da su projekti koje organizuju u interesu bh. zajednice u državi gdje se nalazi. Ovo će biti simbolična finansijska podrška, ali ono što je jako važno je da na ovaj način pokažemo da država misli na svoje građane širom svijeta i da ih podržava u održavanju naše zajedničke kulture, tradicije i jezika", ističe Pervan.

Kada je riječ o učenju bosanskog jezika u dijaspori brojne su inicijative ojima se djeci nudi nastava na bosanskom jeziku. Pervan ističe da je bitno da postoji svijest o maternjem jeziku i da se on čuva i njeguje.

"Da bi se održala veza sa državom porijekla, izuzetno je važno da se prvo sačuva bosanski jezik. Kada osoba bude u stanju da govori jezikom svog porijekla, lakše će održati ili ojačati vezu i sa državom. Uz jezik će se i lakše sačuvati kultura i tradicija. Pokret Snaga Domovine će učiniti sve da podrži ove inicijative", zaključuje Pervan.